Servicios - 451974-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Radom: Servicios de programación de software y de consultoría

2020/S 187-451974

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-426975)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Dirección postal: ul. Jacka Malczewskiego 24
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-609
País: Polonia
Persona de contacto: Grzegorz Kubski
Correo electrónico: zamowienia@fppp.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.fppp.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wytworzenie i obsługa platformy cyfrowej

Número de referencia: ZP/2020/5
II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy mającej funkcjonalności opisane w SIWZ, a następnie świadczenie usług utrzymania wraz z hostingiem platformy w rygorach SLA oraz usług rozwoju.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje:

— wykonanie usługi opracowania architektury platformy, konfiguracji, wykonania, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia i udostępnienia platformy do użytkowania,

— integrację platformy z posiadanymi przez Zamawiającego systemami IT,

— zapewnienie wszystkich niezbędnych systemów bazodanowych oraz środowisk informatycznych,

— zapewnienie (dostarczenie), uruchomienie, utrzymanie i zarządzanie zasobami infrastruktury w zakresie pozwalającym na realizację przedmiotu umowy opisanego w punktach powyżej na zasadach zgodnych z umową i SOPZ (hosting),

— świadczenie usług rozwoju oraz usług dodatkowych po wdrożeniu,

— udzielenie gwarancji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-426975

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: