Servicios - 451998-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Servicios de programación de software y de consultoría

2020/S 187-451998

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 158-385984)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Número de identificación fiscal: 00551023
Dirección postal: Na Poříčním právu 1/376
Localidad: Praha 2
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 128 01
País: Chequia
Persona de contacto: Vendula Gergelová
Correo electrónico: vendula.gergelova@mpsv.cz
Teléfono: +420 950192749
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mpsv.cz/cs/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Podpora a rozvoj systému IPPD rezortu MPSV

Número de referencia: VZ 02/2020
II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění podpory provozu a rozvoje průřezového systému IPPD a zahrnuje zejména provedení následujících činností:

- poskytování služeb převzetí spočívajících v převzetí Systému od MPSV na základě plánu převzetí vypracovaného vybraným dodavatelem;

- poskytování služeb provozní podpory provozu Systému, vč. monitoringu Systému, zejména pro zajištění vysoké dostupnosti Systému, poskytování správy a údržby Systému a podpory jeho uživatelů, zajištění implementace příslušných zákonných změn a zajištění podpory provozování Systému;

- vytvoření cílového návrhu řešení Systému;

- implementace Systému v souladu s cílovým návrhem;

- poskytování služeb rozvoje Systému dle požadavků zadavatele po celou dobu trvání smluvního vztahu, a to na základě objednávek zadavatele;

- poskytování služeb exitu spojených se závěrečným ukončením poskytování služeb.

Více viz Zadávací dokumentace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 158-385984

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: