Servicios - 452007-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios relacionados con el software

2020/S 187-452007

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Budapesti Corvinus Egyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_58756641
Dirección postal: Fővám tér 8. 37058
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1093
País: Hungría
Persona de contacto: Paták Helga
Correo electrónico: kozbeszerzes@uni-corvinus.hu
Teléfono: +36 14827154
Fax: +36 14827051
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uni-corvinus.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Egyetem
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

NEPTUN Rendszer követése, támogatása

Número de referencia: EKR000868572020
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Szolgáltatási keretszerződés – a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer elemeinek technológiai és jogszabályi követésére, támogatására, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, továbbá a már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem használt funkcionalitások, szolgáltatások lehívására a műszaki leírásban részletezettek szerint. Havi support szolgáltatás a jelenleg használt modulok esetén – Neptun alapmodul és az alapmodulhoz kapcsolódó szolgáltatások – Neptun EiiR Gazdálkodási rendszermodul – Neptun EiiR Humánerőforrás modul

Ajánlatkérő a Felhívás II.1.3) pontját, tekintettel a mezőhöz kapcsolódó módosítási-, valamint karakter korlátra az alábbiak szerint egészíti ki: Az eljárás teljes megnevezése – NEPTUN Egységes Tanulmány Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 300 000 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72261000 Servicios de apoyo al software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72266000 Servicios de consultoría en software
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1093 Budapest, Fővám tér 8.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szolgáltatási keretszerződés az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő által jelenleg is használt NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer elemeinek technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, továbbá a már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem használt funkcionalitások, szolgáltatások lehívása a műszaki leírásban részletezettek szerint. Havi support szolgáltatás a jelenleg használt modulok esetén - Neptun alapmodul és az alapmodulhoz kapcsolódó szolgáltatások - Neptun EiiR Gazdálkodási rendszermodul - Neptun EiiR Humánerőforrás modul.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő opcióként a keretszerződés alapján igény szerint lehívható, alábbi tételeket határozza meg. I.) Ajánlatkérő által jelenleg nem használt, de a későbbiekben opcionálisan a keretszerződés alapján bevezetésre kerülő modulok és kapcsolódó support szolgáltatások II.) Ajánlatkérő által jelenleg nem használt, de a későbbiekben opcionálisan, a keretszerződés alapján igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások, mint Programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, Neptun, GR, HR tanácsadás, adatbázis kezelés Terméktámogatás, Megrendelő helyszínén történő tanácsadás, oktatás Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatása III.) Ajánlatkérő által a későbbiekben opcionálisan, a keretszerződés alapján igénybe vehető tranzakciós szolgáltatások, mint – Neptun Elektronikus számla -Neptun irathitelesítési szolgáltatás – Neptun LMS, LCMS szolgáltatások Az opciós tételek összege nem haladja meg a keretösszeg 30 %-át. Az Opciósan lehívható modulok lehívása a Szerződéstervezet 1. sz. mellékletében részletezett eljárásrend szerint történik.

Megrendelő az opció teljes vagy részleges lehívására arra tekintettel jogosult, hogy az opciós tételeket Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépését követően a teljesítési határidő lejártáig – jelen Szerződés VI. 43. pontjában foglalt időszak alatt – köteles teljesíteni.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint, tekintettel arra, hogy műszaki technikai sajátosságok, kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szereplővel köthető meg a szerződés. Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, tekintettel arra, hogy a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerhez tartozó valamennyi szerzői joggal kizárólagosan az SDA Informatika Zrt. rendelkezik. A rendszer jogvédelem alatt áll, Ajánlatkérő vagy más harmadik személy a rendszer vonatkozásában semmilyen vagyoni, átdolgozási, továbbfejlesztési joggal nem rendelkezik. A rendszer üzemeltetéséhez szükséges egyedi fejlesztések elvégzésére vonatkozó feladattal más cég nem bízható meg, illetve más cég a feladatot a fent említett körülmények miatt nem tudja teljesíteni. A kizárólagos jogokon túlmenően a szoftverrendszert kifejlesztő, támogató és a rendszerkövetést végző cégen kívüli gazdasági szereplő a rendszerre vonatkozó műszaki-technikai ismeretek hiányában nem lenne képes egy folyamatosan üzemelő rendszer fejlesztésekor fellépő hibajelenséget az Ajánlatkérők által elvárt, a szerződésben rögzíteni kívánt rendelkezésre állással elhárítani.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_80194886
Dirección postal: Budafoki út 59.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1111
País: Hungría
Correo electrónico: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Teléfono: +36 12094748
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 300 000 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 300 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. §-ában foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020