Servicios - 452018-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Kgs. Lyngby: Servicios de investigación

2020/S 187-452018

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Número de identificación fiscal: 30060946
Dirección postal: Anker Engelunds Vej 1
Localidad: Kgs. Lyngby
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
Código postal: 2800
País: Dinamarca
Persona de contacto: Mikkel Bjerregaard Jensen
Correo electrónico: mbjje@dtu.dk
Teléfono: +45 45252525
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.dtu.dk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Service kontrakt der dækker reparation og dele af følgende udstyr: LC-ID-X MS (FSN30103) og LC-Fusion MS (FSN10102)

II.1.2)Código CPV principal
73110000 Servicios de investigación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Service kontrakt med Thermo Electron A/S der dækker reparation og dele af følgende udstyr: LC-ID-X MS (FSN30103) og LC-Fusion MS (FSN10102).

Kontrakten løber fra 6. oktober 2020 til 31. december 2023.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 100 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73110000 Servicios de investigación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Descripción del contrato:

Service kontrakt på udstyr: LC-ID-X MS (FSN30103) and LC-Fusion MS (FSN10102) der dækker følgende:

On-site service og reparation:

- Reparation og vedligeholdelse på stedet (inkludere fabrikscertificerede dele, arbejdskraft og rejser)

- Responsetid on-site (3 hverdage)

- Udskiftning af computere, der ikke fungere, købt hos Thermo Electron A/S og krævet til betjening af instrumentet.

Forebyggende vedligeholdelse/Preventive maintenaince (PM):

- Forudbestemt on-site forebyggende vedligeholdelse (PM) og PM-delesæt (1/system/år)

- Software- og firmwareopdateringer under forebyggende vedligeholdelse- og reparationsbesøg efter anmodning

- Prioriteret og ubegrænset digital fjernsupport, diagnostik og reparation.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Der er særlige begrænsninger i forhold til reparations arbejde og instrument garanti. Alle handlinger i betragtning af service og reparation, som vi ikke selv udfører rutinemæssigt (basal rengøring osv.), skal udføres af en certificeret Thermo Electron A/S teknikker, ellers bortfalder instrument garantien.

Da det er meget dyrt udstyr og reservedele der kun produceres af Thermo Electron A/S, kan vi ikke risikere at miste instrument garantien ved at lade en ikke-certificeret Thermo teknikker udføre service og reparation.

Derfor er det DTU’s vurdering at kun Thermo Electron A/S kan udføre serviceaftalen.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Thermo Electron A/S
Dirección postal: Stamholmen 193
Localidad: Hvidovre
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
Código postal: 2650
País: Dinamarca
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 100 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@erst.dk
Teléfono: +45 35291000
Dirección de internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020