Servicios - 452039-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Sosnowiec: Servicios de limpieza de edificios

2020/S 187-452039

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Sosnowcu
Dirección postal: ul. Partyzantów 1
Localidad: Sosnowiec
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-200
País: Polonia
Persona de contacto: Sebastian Solarz
Correo electrónico: zap_sosnowiec@zus.pl
Teléfono: +48 323683203
Fax: +48 323683399
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zus.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratów

Número de referencia: 380000/271/04/2019-ZAP
II.1.2)Código CPV principal
90911200 Servicios de limpieza de edificios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Oddział Sosnowiec

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90911200 Servicios de limpieza de edificios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 30/03/2020
Fin: 15/03/2022

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 066-157646

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
90911200 Servicios de limpieza de edificios
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiot umowy obejmuje usługi w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu. Przedmiot umowy obejmuje:

1) kompleksowe sprzątanie wewnątrz obiektów Oddziału ZUS w Sosnowcu;

2) utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych posesji i pielęgnację zieleni wokół obiektów;

3) odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i śliskości w okresie zimowym;

4) dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości;

5) pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 30/03/2020
Fin: 15/03/2022
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 544 747.06 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Era Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 6272405145
Dirección postal: ul. Katowicka 16b
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-500
País: Polonia
Dirección de internet: www.era.com.pl
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Novia Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 6272477191
Dirección postal: ul. Paderewskiego 34
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-500
País: Polonia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Konieczność zwiększenia zakresu umowy stała się niezbędna z uwagi na sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2. Pojawienie się wirusa miało charakter nieprzewidziany.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 549 147.06 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 553 547.06 PLN