Servicios - 452045-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios financieros y de seguros

2020/S 187-452045

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Belügyminisztérium
Número de identificación fiscal: EKRSZ_71285032
Dirección postal: József Attila utca 2–4.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1051
País: Hungría
Persona de contacto: Horváth Tamás
Correo electrónico: tamas.horvath@bm.gov.hu
Teléfono: +36 14411027
Fax: +36 14411835
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
Dirección del perfil de comprador: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Biztosítási szolgáltatás

Número de referencia: EKR000983602018
II.1.2)Código CPV principal
66000000 Servicios financieros y de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

BM biztosítási szolgáltatás

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66000000 Servicios financieros y de seguros
66500000 Servicios de seguros y pensiones
66510000 Servicios de seguros
66511000 Servicios de seguros de vida
66512000 Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kockázatviselés: Életbizt.: a Föld. Balesetbizt.: HU és azzal határos államokban történt balesetek következtében HU és azzal határos államokban végzett műtétek és itt végzett ápolási szolgáltatás

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek és az Országgyűlési Őrség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek, önkéntes mentőszervezetek, állományának tagjai részére csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés keretében nyújtandó biztosítási szolgáltatás.

Összesen 65 711 fő részére, ajánlatkérő által meghatározott biztosítási eseményekhez tartozó biztosítási szolgáltatások nyújtása 2 éven, azaz 24 hónapon keresztül csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés keretében. A biztosítási események körét a dokumentáció részletesen tartalmazza.

Ajánlatkérő a szerződés teljesülése során a fenti mennyiségtől (létszámtól) a díj vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül +5 %-kal eltérhet.

II.2.14) További információ folytatása:

A Kbt. 61. § (4) bekezdése szerinti indokolás: A megrendelni kívánt szolgáltatások mennyisége előre nem határozható meg, továbbá a megkötni tervezett szerződés csak egységesen köthető meg valamennyi szolgáltatásra. A megrendelni kívánt szolgáltatásokat a piacon tipikusan egy vállalkozó teljesíti, az egyes részfeladatok külön vagy nem, vagy rendkívül gazdaságtalan módon lennének teljesíthetők, ami sértené az ajánlatkérő pénzügyi érdekeit.

II.2.5) Értékelési szempontok kifejtése a karakterkorlátozásra tekintettel:

Ajánlattevő által nyújtott biztosítási szolgáltatás éves (12 hónap) biztosítási díja (HUF/év)

Kárhányadtól függő díjvisszatérítés nagysága (%-ban) (a biztosító által az adott biztosítási év (biztosítási időszak) végéig kifizetett, s tartalékolt károk összege és a szerződött éves biztosítási díj közötti különbözet hány %-át utalja vissza. A 25 %-nál kisebb %-os megajánlás az ajánlat érvénytelenségét jelenti)

Biztosítási összeg kifizetése a károsult felé (hány munkanap, amelyet nullától különböző pozitív, egész számban kell megadni)

VI.3) További információ folytatása:

17. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

18. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

19. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

20. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát az üzleti titokról összhangban a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. 11. § (4) bekezdésében foglaltakkal.

21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 084-201120

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 2019
Denominación:

BM biztosítási szolgáltatás

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
16/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_35460240
Dirección postal: Erzsébet királyné útja 1/. C. ép.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1146
País: Hungría
Correo electrónico: tibor.hajdu@groupama.hu
Teléfono: +36 305871574
Fax: +36 14623817
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 185 600 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A szerződésmódosítás dátuma: 2020.5.25.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
66000000 Servicios financieros y de seguros
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
66000000 Servicios financieros y de seguros
66500000 Servicios de seguros y pensiones
66510000 Servicios de seguros
66511000 Servicios de seguros de vida
66512000 Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kockázatviselés: Életbizt.: a Föld. Balesetbizt.: HU és azzal határos államokban történt balesetek következtében HU és azzal határos államokban végzett műtétek és itt végzett ápolási szolgáltatás

VII.1.4)Descripción del contrato:

A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek és az Országgyűlési Őrség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek, önkéntes mentőszervezetek, állományának tagjai részére csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés keretében nyújtandó biztosítási szolgáltatás.

Összesen 65 711 fő részére, ajánlatkérő által meghatározott biztosítási eseményekhez tartozó biztosítási szolgáltatások nyújtása 2 éven, azaz 24 hónapon keresztül csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés keretében. A biztosítási események körét a dokumentáció részletesen tartalmazza.

Ajánlatkérő a szerződés teljesülése során a fenti mennyiségtől (létszámtól) a díj vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül +5 %-kal eltérhet.

II.2.14) További információ folytatása:

A Kbt. 61. § (4) bekezdése szerinti indokolás: A megrendelni kívánt szolgáltatások mennyisége előre nem határozható meg, továbbá a megkötni tervezett szerződés csak egységesen köthető meg valamennyi szolgáltatásra. A megrendelni kívánt szolgáltatásokat a piacon tipikusan egy vállalkozó teljesíti, az egyes részfeladatok külön vagy nem, vagy rendkívül gazdaságtalan módon lennének teljesíthetők, ami sértené az ajánlatkérő pénzügyi érdekeit.

II.2.5) Értékelési szempontok kifejtése a karakterkorlátozásra tekintettel:

Ajánlattevő által nyújtott biztosítási szolgáltatás éves (12 hónap) biztosítási díja (HUF/év)

Kárhányadtól függő díjvisszatérítés nagysága (%-ban) (a biztosító által az adott biztosítási év (biztosítási időszak) végéig kifizetett, s tartalékolt károk összege és a szerződött éves biztosítási díj közötti különbözet hány %-át utalja vissza. A 25 %-nál kisebb %-os megajánlás az ajánlat érvénytelenségét jelenti)

Biztosítási összeg kifizetése a károsult felé (hány munkanap, amelyet nullától különböző pozitív, egész számban kell megadni)

VI.3) További információ folytatása:

17. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

18. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

19. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

20. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát az üzleti titokról összhangban a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. 11. § (4) bekezdésében foglaltakkal.

21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 185 600 000.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_35460240
Dirección postal: Erzsébet királyné útja 1/. C. ép.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1146
País: Hungría
Correo electrónico: tibor.hajdu@groupama.hu
Teléfono: +36 305871574
Fax: +36 14623817
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Felek a Szerződés 3. k) alpontját az alábbiak szerint módosítják:

„3. k) Munkáltatói igazolás:

— a 3 m) alpont pont szerinti szervek állományának tagjai (kivéve: ÖTP, ÖTE és M esetében): hivatásos, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya (a továbbiakban: RIASZ), fegyveres biztonsági őri, kormánytisztviselői, köztisztviselői, tisztjelölti szolgálati, munkavállalói jogviszony fennállásáról, továbbá a tűzoltó II. moduláris szakképzésben történő részvételről szóló igazolás, az a dokumentum, amely hitelesen tanúsítja, hogy a biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában az adott szervvel hivatásos, RIASZ állományú, köztisztviselői, tisztjelölti szolgálati, fegyveres biztonsági őri, kormánytisztviselői, munkavállalói jogviszonyban áll, a tűzoltó II. moduláris szakképzésben felnőttképzési szerződés alapján vesz részt,

— Igazolás ÖTP tagjainak esetében: az a dokumentum, amely hitelesen tanúsítja, hogy a biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában az önkormányzati tűzoltóság tagja”.

Felek a Szerződés 3. m) alpontját az alábbiak szerint módosítják:

„m) Szervek: Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK), Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSz), Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BV), Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: OGY), illetve hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai felügyelete alá tartozó önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP); önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) és az önkéntes mentőszervezetek (a továbbiakban: M). A TEK, az NVSz, a BV, az ORFK, a BM OKF, az OIF, az OGY, az ÖTP, az ÖTE és az M saját állományuk (tagjaik) vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlója.

A Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

A Szerződés 5. számú melléklete helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek állományában történt közalkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománnyá történő átalakítása, továbbá az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF), mint a Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó új szerv létrejöttével szükségessé vált a Szerződés módosítása és kiegészítése.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés akkor is módosítható új közbeszerzési eljárás lebonyolítása nélkül, ha a módosítás nem lényeges, azaz

a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiekre tekintettel – figyelemmel arra, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján jelen szerződésmódosítás nem lényeges, illetve az szerződés értéke nem módosul – Felek a szerződést módosítják.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 185 600 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 185 600 000.00 HUF