Gradnje - 452186-2020

25/09/2020    S187

Slovenija-Ljubljana: Elektroinštalacijska dela

2020/S 187-452186

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Nacionalna identifikacijska številka: 5427223000
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: javnanarocila@eles.si
Telefon: +386 14743000
Telefaks: +386 14742502
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eles.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.eles.si/javna-narocila
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20966
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Eektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin

Referenčna številka dokumenta: MAP2020/0447
II.1.2)Glavna koda CPV
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ogleda objekta bosta:

1. ogled dne 13.10.2020 ob 11:00 uri na lokaciji: ELES, d.o.o. PE Nova Gorica-CIPO Divača, RTP Tolmin 110/20 kV, Podljubinj 100, Podljubinj, SI-5220 Tolmin.

2. ogled dne 27.10.2020 ob 11:00 uri na lokaciji: ELES, d.o.o. PE Nova Gorica-CIPO Divača, RTP Tolmin 110/20 kV, Podljubinj 100, Podljubinj, SI-5220 Tolmin.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.6)Finančna zavarovanja:

Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

Skladno z razpisno dokumentacijo.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/11/2020
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/11/2020
Lokalni čas: 10:10
Kraj:

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2020 11:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/09/2020