Obras - 452230-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Trabajos de construcción

2020/S 187-452230

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 162-394723)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dirección postal: ul. Staszica 24
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-051
País: Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Teléfono: +48 178545222
Fax: +48 178541707
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mpecrzeszow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zad. 1: budowa przyłączy cieplnych wys. parametrów zasilających bud. mieszkalne w rej. Paderewskiego i zad. 2: budowa przyłącza cieplnego wys. parametrów zasilającego bud. mieszkalny w rej. A. Krajowej

Número de referencia: KZP-1/252/TTZ/15/20/UE
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

— zadanie 1: „Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ul. Paderewskiego w Rzeszowie”,

— zadanie 2: „Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów zasilającego budynek mieszkalny wielorodzinny w rejonie ul. Armii Krajowej w Rzeszowie”.

2. Zakres zamówienia obejmuje budowę przyłączy cieplnych wysokich parametrów zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowo opisanymi w pkt III/2 – III/10.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-394723

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 23/11/2020
Léase:
Fecha: 09/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: