Obras - 452257-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales

2020/S 187-452257

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 117-284877)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Dirección postal: pl. Starynkiewicza 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-015
País: Polonia
Persona de contacto: Renata Taljun, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Correo electrónico: d-zamowien@mpwik.com.pl
Teléfono: +48 224455306
Fax: +48 224455315
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mpwik.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca = 4 517 mb.

Número de referencia: 00819/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2020
II.1.2)Código CPV principal
45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 117-284877

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:45
Léase:
Fecha: 15/10/2020
Hora local: 09:45
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: