Obras - 452259-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Obras en vías férreas interurbanas

2020/S 187-452259

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 157-384127)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Správa železnic, státní organizace
Número de identificación fiscal: 70994234
Dirección postal: Dlážděná 1003/7
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 110 00
País: Chequia
Persona de contacto: Renáta Majerová
Correo electrónico: Majerova@spravazeleznic.cz
Teléfono: +420 724932325
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.spravazeleznic.cz/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

II.1.2)Código CPV principal
45234110 Obras en vías férreas interurbanas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Stavba má charakter modernizace trati včetně modernizace související infrastruktury železniční dopravní cesty. Obsahuje rekonstrukci železničního svršku a spodku předmětné trati včetně všech stanic a zastávek. Dále rekonstrukci umělých staveb, pozemních objektů a výstavbu nových objektu pro umístění nových technologií. Zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení budou nově vybudovány, doplněny a rekonstruovány pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty. V celém úseku bude zřízeno nové trakční vedení.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU. Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 157-384127

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: