Obras - 452260-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Obras en vías férreas interurbanas

2020/S 187-452260

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 137-337808)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Správa železnic, státní organizace
Número de identificación fiscal: 70994234
Dirección postal: Dlážděná 1003/7
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 110 00
País: Chequia
Persona de contacto: Renáta Majerová
Correo electrónico: Majerova@spravazeleznic.cz
Teléfono: +420 724932325
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.szdc.cz/index.html
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.szdc.cz/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

II.1.2)Código CPV principal
45234110 Obras en vías férreas interurbanas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Stavba „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru mezi ŽST Ústí nad Orlicí (km 257,828) a Brandýs nad Orlicí (km 267,800) v celkové délce cca 9 960 m. Jde o jeden z posledních úseku, který nebyl doposud komplexně rekonstruován.

Předmětem stavby jsou jak nové objekty (zejména nový podchod se zastřešením pro cestující na zastávce Brandýs n. O., nové technologické objekty, kabelovod, protihlukové stěny a kanalizace pro odvodnění ve stanici Brandýs n. O.), tak i úpravy stávajících objektů (drážní technologie, železniční spodek a svršek, nástupiště, přejezdy, mostní objekty, přeložky sítí, úpravy komunikací, trakční vedení, rozvody elektro a osvětlení, odstranění zastávky Bezpráví).

Stavba obsahuje jak trvalé objekty, tak i provizorní (provizorní drážní technologie a provizorní přístupy na staveniště včetně přemostění Tiché Orlice).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 137-337808

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: