Suministros - 452303-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Békéscsaba: Cloruro férrico

2020/S 187-452303

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_56684311
Dirección postal: Dobozi út 5.
Localidad: Békéscsaba
Código NUTS: HU332 Békés
Código postal: 5600
País: Hungría
Persona de contacto: Bakucz Pál
Correo electrónico: bakucz.pal@alfoldviz.hu
Teléfono: +36 66523200
Fax: +36 66528850
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.alfoldviz.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000957072020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000957072020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Technológiai célú vasvegyületek

Número de referencia: EKR000957072020
II.1.2)Código CPV principal
24312122 Cloruro férrico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú vasvegyületek adásvétele tárgyában

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

I., II. régió és a központi raktár

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24312122 Cloruro férrico
24313122 Sulfato férrico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Código NUTS: HU332 Békés
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Békés és Hajdú-Bihar megye

II.2.4)Descripción del contrato:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú vasvegyületek adásvétele tárgyban – I., II. régió és a központi raktár részére, az alábbiak szerint:

A keretmegállapodás keretében szállítandó:

— Vas(III) szulfát MSZ EN 890:2013 szabvány alapján folyékony: 48 940 kg/év

— Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapján folyékony: 826 259 kg/év

Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet.

AT feladata:

1) AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön;

2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.

Elvárt egyidejű szállítás: 1 000 l – 4 000 l, kivétel: Békéscsaba szennyvíztisztító telep, ahol 17 000 l.

Kiszerelések (szállítási egységek): 1 m3 – 17 m3.

Szállítási gyakoriság: 2 hét – 12 hónap.

3) Határidő: AK heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet AT az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződéses feltételekben rögzítettek szerint teljesíteni;

AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel.

4) AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.)

További feltételek:

— a szállítást végző gazdálkodó szervezet alkalmas a 2008/68/EK irányelv (ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szállítási tevékenységre, járművei megfelelnek az irányelv szabályainak,

— a szállítást csak olyan edényzetben végzi, amely minősítésre került és szintén megfelel a 2008/68/EK irányelv követelményeinek,

— a biztosított – vas(III) szulfát folyékony – szállítás megfelel az MSZ EN 890:2013 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül,

— a biztosított – vas(III) klorid folyékony – szállítás megfelel az MSZ EN 888:2005 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 3. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a keretmegállapodásban részletezettek szerint.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) pontban:

Ár – Súlyszám: 95

1. Vas(III) szulfát nettó ajánlati ára (HUF/kg) / súlyszám: 5

2. Vas(III) klorid nettó ajánlati ára (HUF/kg) / súlyszám: 90

Pontszám: 1–10-ig.

Módszer: 1–2. Ajánlati ár (nettó HUF): relatív, fordított arányosítás; 3.: abszolút, pontozás.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

III. régió részére

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24312122 Cloruro férrico
24313122 Sulfato férrico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU332 Békés
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Békés és Csongrád-Csanád megye

II.2.4)Descripción del contrato:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú vasvegyületek adásvétele tárgyban – III. régió részére, az alábbiak szerint:

A keretmegállapodás keretében szállítandó:

— Vas(III) szulfát MSZ EN 890:2013 szabvány alapján folyékony: 16 050 kg/év

— Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapján folyékony: 241 360 kg/év

Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet.

AT feladata:

1) AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön;

2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.

Elvárt egyidejű szállítás: 500 l – 3 000 l

Kiszerelések (szállítási egységek): 0,5 m3 – 1 m3 ill. 25 kg

Szállítási gyakoriság: 2 hét – 2 hónap.

3) Határidő: AK heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet AT az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződéses feltételekben rögzítettek szerint teljesíteni;

AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel.

4) AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.)

További feltételek:

— a szállítást végző gazdálkodó szervezet alkalmas a 2008/68/EK irányelv (ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szállítási tevékenységre, járművei megfelelnek az irányelv szabályainak,

— a szállítást csak olyan edényzetben végzi, amely minősítésre került és szintén megfelel a 2008/68/EK irányelv követelményeinek,

— a biztosított – vas(III) szulfát folyékony – szállítás megfelel az MSZ EN 890:2013 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül,

— a biztosított – vas(III) klorid folyékony – szállítás megfelel az MSZ EN 888:2005 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 3. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a keretmegállapodásban részletezettek szerint.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) pontban:

Ár – Súlyszám: 95

1. Vas(III) szulfát nettó ajánlati ára (HUF/kg) / súlyszám: 5

2. Vas(III) klorid nettó ajánlati ára (HUF/kg) / súlyszám: 90

Pontszám: 1–10-ig.

Módszer: 1–2. Ajánlati ár (nettó HUF): relatív, fordított arányosítás; 3.: abszolút, pontozás.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

IV. és V. régió részére

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24312122 Cloruro férrico
24313122 Sulfato férrico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU331 Bács-Kiskun
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megye

II.2.4)Descripción del contrato:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú vasvegyületek adásvétele tárgyban – IV. és V. régió részére, az alábbiak szerint:

A keretmegállapodás keretében szállítandó:

— Vas(III) szulfát MSZ EN 890:2013 szabvány alapján folyékony: 15 984 kg/év

— Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapján folyékony: 704 707 kg/év

Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet.

AT feladata:

1) AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön;

2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.

Elvárt egyidejű szállítás: 400 l – 4 000 l

Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l – tartályautó.

Szállítási gyakoriság: hetente – 6 hónap.

3) Határidő: AK heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet AT az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződéses feltételekben rögzítettek szerint teljesíteni;

AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel.

4) AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.)

További feltételek:

— a szállítást végző gazdálkodó szervezet alkalmas a 2008/68/EK irányelv (ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szállítási tevékenységre, járművei megfelelnek az irányelv szabályainak,

— a szállítást csak olyan edényzetben végzi, amely minősítésre került és szintén megfelel a 2008/68/EK irányelv követelményeinek,

— a biztosított – vas(III) szulfát folyékony – szállítás megfelel az MSZ EN 890:2013 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül,

— a biztosított – vas(III) klorid folyékony – szállítás megfelel az MSZ EN 888:2005 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 3. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Legfeljebb 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a keretmegállapodásban részletezettek szerint.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) pontban:

Ár – Súlyszám: 95

1. Vas(III) szulfát nettó ajánlati ára (HUF/kg) / súlyszám: 5

2. Vas(III) klorid nettó ajánlati ára (HUF/kg) / súlyszám: 90

Pontszám: 1–10-ig.

Módszer: 1–2. Ajánlati ár (nettó HUF): relatív, fordított arányosítás; 3.: abszolút, pontozás.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A kizáró okok felsorolása:

1. az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;

2. az eljárásban nem lehet AT, AV az a GSz, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása során a Kr. 1. § vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.

Ajánlatban:

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezet 2–7. §-nak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (Kbt. 62. §; Kbt. 67. § (4)). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdés szerinti felhívásra:

A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSz-nek a Kr. III. Fejezet 8–16. §-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kr. III. Fejezet 8–16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a GSz alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSz ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

A Kr. III. Fejezet 8–16. §-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (Gsz) egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)

A Kr. IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Kbt. 69. § (4) szerinti igazolások:

Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

P.1. Kr. 19. § (1)c) szerinti nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha a Gsz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr. 19. § (3) szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés)

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P.1. Alkalmas AT, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg legalább egy évben az alábbi – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel:

P.1.1) 1. rész: 40 000 000 HUF/év;

P.1.2) 2. rész: 10 000 000 HUF/év;

P.1.3) 3. rész: 20 000 000 HUF/év;

Alanyi kör:

III.1.2)/P.1. pontban meghatározott követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)).

Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdés).

Több részre történő ajánlattétel esetén az érintett részekre vonatkozó alkalmassági feltételek közül a magasabbat kell igazolni.

A Gsz közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)

A Kr. IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

AK előírása a Kbt. 69. § (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M.1. benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt. 65. § (1) b), és Kr. 21. § (1)a), 22. § (1)-(2))

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3))

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik – a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben teljesült, de legfeljebb 6 évvel korábban megkezdett – előírásoknak és a szerződésnek megfelelően megvalósult olyan teljesítéssel/teljesítésekkel, amelyek között van

— egy, amely legalább 1 év (12 egybefüggő hónap) folyamatos vagy rendszeres szállításra vonatkozott, és amelynek ideje alatt volt legalább 1 olyan év (12 egybefüggő hónap), amely alatt összesen megvalósult az alábbiaknak megfelelő szállítás.

Vagy

— több – külön-külön legalább 1 év (12 egybefüggő hónap) folyamatos vagy rendszeres szállításra vonatkozó – szerződés, amelyek esetében – a vizsgált időszakon belül – volt olyan 12 egybefüggő hónap, amikor ezek hatálya még/már tartott és a megvalósulása párhuzamos teljesítések mértéke/értéke összesen megfelelt az alábbi feltételeknek.

1. rész:

M1.1.1) Vas(III) szulfát (MSZ EN 890:2013 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 35 000 kg-t.

M1.1.2) Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 600 000 kg-t.

2. rész:

M1.2.1) Vas(III) szulfát (MSZ EN 890:2013 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte: 10 000 kg-t.

M1.2.2) Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 180 000 kg-t.

3. rész:

M1.3.1) Vas(III) szulfát (MSZ EN 890:2013 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 10 000 kg-t.

M1.3.2) Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége elérte a 500 000 kg-t.

Alanyi kör:

M.1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés);

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdés).

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

Több részre történő ajánlattétel esetén is csak az adott részhez tartozó mérték igazolandó.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Késedelmi kötbér; Hibás teljesítési kötbér; Meghiúsulási kötbér.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetek tartalmazzák.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

AK a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint, fizeti meg az igazoltan teljesített megrendelések ellenértékét, HUF-ban. AK előleget nem fizet.

A finanszírozásra vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetek tartalmazzák

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt. 35. § (8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

https://ekr.gov.hu/ [EKR Kormányrendelet 14. § (3)]

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és az EKR Kr. 15. §-a szerint történik.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

— Vas(III) szulfát (MSZ EN 890:2013 szabvány alapján folyékony) szállítás mennyisége/értéke elérte: nettó 66 HUF/kg

— Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján folyékony) szállítás mennyisége/értéke elérte: nettó 56 HUF/kg

2. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 74. § (2) szerinti korlátozást.

3. A IV.2.6) pontjában: 1 hónap = 30 nap (Kbt. 81. § (11)). A közbeszerzés nem feltételes (Kbt. 53. § (5)). Ajánlati biztosíték nincs. AFII.1.5) és II.2.6) szerinti érték: csak technikai szám.

4. Kbt. 105. § (1) a) szerint, részenként egy-egy AT-vel jön létre a keretmegállapodás.

5. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb: III.1.3)/P.1., M.1.

6. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt. 71. § (6) szerint újonnan megnevezett AV-ra.

7. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt. 35. § (8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

8. Kieg. táj. kérhető Kbt. 56. § (1) szerint, válasz Kbt. 56. § (2)-(5) szerint, az EKR-ben. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

9. Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt. 66. § (2), (5), Kbt. 68. § (4) és – adott esetben Kbt. 65. § (7)-(8), (12), ill. Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerint.

Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni(Kbt. 41/A. § (3)), melyek vonatkozásában Kbt. 41/A. § (4) szerinti vélelem az irányadó.

Közös AT-k ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.

AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására a Kbt. 69. § (11a) szerint is jogosult.

10. AK nem írja elő, így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt. 66. § (6)). AK felhívja figyelmet a Kbt. 138. § (1)-(2), (4)-(5)-re.

11. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt. 73. § (4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt. 73. § (5) szerinti ellenőrzi.

12. Kbt. 75. § (2) e) nem kerül alkalmazásra.

13. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)

14. Az ajánlattevőknek az ajánlatban be kell nyújtania:

— nyilatkozat a 3. értékelési szempont szerinti értékeléshez a felolvasólapon tett vállalás tekintetében (megajánlott kapcsolattartó elérési adataira vonatkozóan) – adott esetben,

— nyilatkozat a szállításra vonatkozóan

— nyilatkozat és igazolás a megajánlott termékekre vonatkozóan.

15. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az alvállalkozójának el kell érnie.

16. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt. 69. § (6)-ra is tekintettel – az Összegezésben megjelölte. (Kbt. 131. § (4)).

17. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt. 65. § (7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát;

b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

18. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

19. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

20. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (felhívásban általánosan Kr.), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. (felhívásban általánosan EKR Kr.), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

21. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020