Suministros - 452339-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Kozienice: Sistema de control informático

2020/S 187-452339

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Dirección postal: al. Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne
Localidad: Kozienice
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-900
País: Polonia
Persona de contacto: Janusz Wnuk
Correo electrónico: janusz.wnuk@enea.pl
Teléfono: +48 486141016
Fax: +48 486141185
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie
Dirección del perfil de comprador: https://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja automatyki DCS układu kogeneracji w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. lokalizacja Świerże Górne

Número de referencia: KZP-SD.2103.2.2020
II.1.2)Código CPV principal
48151000 Sistema de control informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

System DCS dla układu kogeneracji jest jednym z trzech ostatnich systemów w wersji 3.5.0 pracującym w Elektrowni Kozienice. Ta wersja systemu nie jest już od roku 2019 wspierana przez firmę Emerson. Po okresie 7 letniej eksploatacji system wymaga uaktualnienia do wyższej wersji systemu Windows oraz OVATION, a także wymiany wyeksploatowanych w trybie ciągłym 24/7 stacji roboczych, stacji procesowych i sprzętu sieciowego. Zmiana kontrolerów na jednostki OCR 1100 oraz wymiana systemu operacyjnego na Windows 10 zapewni stabilną i bezawaryjną pracę w kolejnych latach eksploatacji układu kogeneracji. Poza tym w obecnej wersji systemu DCS występują ograniczenia związane z programowaniem zawansowanych logik sterowania i regulacji ze względu na brak w bibliotekach systemu specjalistycznych algorytmów.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 365 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Świerże Górne

II.2.4)Descripción del contrato:

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi modernizacje polegające na wymianie przestarzałego, zużytego sprzętu i oprogramowania systemów sterowania w wersji Windows wraz z wymianą interfejsu I/O na blokach energetycznych nr 1 ÷ 10 oraz pozostałych układach (LFC, kogeneracja) etapowo od 2009 roku. W trakcie prowadzonych inwestycji, mając na uwadze oszczędne gospodarowanie środkami, część prac wykonywana jest siłami własnymi Elektrowni. Skorzystano tutaj z okazji jaką stworzył dostawca systemu OVATION Emerson Process Management sp. z o.o., polegającej na udostępnieniu służbom Elektrowni narzędzi inżynierskich, umożliwiających bieżące modyfikacje i zmiany, jak również samodzielny rozwój oprogramowania aplikacyjnego. Sytuacja taka nie jest standardem rynkowym. W chwili obecnej funkcjonujący w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. system sterowania OVATION obejmuje swoim zakresem bloki nr 1 ÷ 11 oraz część obiektów wspólnych. Kadra inżynierska Elektrowni jest doświadczona i wyszkolona w obsłudze systemu i jest w stanie w szybki sposób zareagować na każdą nieprawidłowość w pracy bloków, mając na uwadze minimalizację przestojów produkcyjnych i w efekcie optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych Spółki. System DCS dla układu kogeneracji jest jednym z trzech ostatnich systemów w wersji 3.5.0 pracującym w Elektrowni Kozienice. Ta wersja systemu nie jest już od roku 2019 wspierana przez firmę Emerson. Po okresie 7 letniej eksploatacji system wymaga uaktualnienia do wyższej wersji systemu Windows oraz OVATION, a także wymiany wyeksploatowanych w trybie ciągłym 24/7 stacji roboczych, stacji procesowych i sprzętu sieciowego. Zmiana kontrolerów na jednostki OCR 1100 oraz wymiana systemu operacyjnego na Windows 10 zapewni stabilną i bezawaryjną pracę w kolejnych latach eksploatacji układu kogeneracji. Poza tym w obecnej wersji systemu DCS występują ograniczenia związane z programowaniem zawansowanych logik sterowania i regulacji ze względu na brak w bibliotekach systemu specjalistycznych algorytmów. Możliwość programowania zawansowanych logik jest ważna ze względu na planowane rozszerzenie systemu o dodatkowe układy wynikające z budowy kolektora parowego łączącego bloki 1-10 z blokiem 11, gdzie jako system nadrzędny, będzie zapewniał sterowanie i wizualizację nowych układów w obrębie bloków 1-10. Upgrade systemu operacyjnego do wersji Windows 10 pozwoli objąć DCS układu kogeneracji działaniem wdrożonym w Elektrowni systemem PWCS stanowiącym system aktywnej ochrony cyberbezpieczeństwa systemów krytycznych. Obecna wersja systemu operacyjnego DCS układu kogeneracji nie pozwala na współpracę z w/w systemem PWCS. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zainwestowała środki w wykształcenie i szkolenie zespołu specjalistów i inżynierów prowadzących eksploatację systemów DCS OVATION. Kadra Spółki zdobyła doświadczenia zbierane przez minione 20 lat w trakcie eksploatacji systemów DCS OVATION (wcześniej DCS-WDPF) na wszystkich blokach Elektrowni.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Zamawiający wszczął postępowanie 27.8.2020, poprzez wystosowanie zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do firmy: Emerson Process Management sp. z o.o., ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, zwanej dalej Wykonawcą, działając na podstawie art. 67 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a i lit. b ustawy Pzp.

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi modernizacje polegające na wymianie przestarzałego i zużytego sprzętu i oprogramowania systemów sterowania w wersji Windows wraz z wymianą interfejsu I/O na blokach energetycznych nr 1 ÷ 10 oraz pozostałych układach (LFC, kogeneracja) etapowo od 2009 roku. W trakcie prowadzonych inwestycji, mając na uwadze oszczędne gospodarowanie środkami, część prac wykonywana jest siłami własnymi Elektrowni. Skorzystano tutaj z okazji jaką stworzył dostawca systemu OVATION Emerson Process Management sp. z o.o., polegającej na udostępnieniu służbom Elektrowni narzędzi inżynierskich, umożliwiających bieżące modyfikacje i zmiany, jak również samodzielny rozwój oprogramowania aplikacyjnego. Sytuacja taka nie jest standardem rynkowym. W chwili obecnej funkcjonujący w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. system sterowania OVATION obejmuje swoim zakresem bloki nr 1 ÷ 11 oraz część obiektów wspólnych. Kadra inżynierska Elektrowni jest doświadczona i wyszkolona w obsłudze systemu i jest w stanie w szybki sposób zareagować na każdą nieprawidłowość w pracy bloków, mając na uwadze minimalizację przestojów produkcyjnych i w efekcie optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych Spółki. System DCS dla układu kogeneracji jest jednym z trzech ostatnich systemów w wersji 3.5.0 pracującym w naszej elektrowni. Ta wersja systemu nie jest już od roku 2019 wspierana przez firmę Emerson. Po okresie 7 letniej eksploatacji system wymaga uaktualnienia do wyższej wersji systemu Windows oraz OVATION, a także wymiany wyeksploatowanych w trybie ciągłym 24/7 stacji roboczych, stacji procesowych i sprzętu sieciowego. Zmiana kontrolerów na jednostki OCR 1100 oraz wymiana systemu operacyjnego na Windows 10 zapewni stabilną i bezawaryjną pracę w kolejnych latach eksploatacji układu kogeneracji. Poza tym w obecnej wersji systemu DCS występują ograniczenia związane z programowaniem zawansowanych logik sterowania i regulacji ze względu na brak w bibliotekach systemu specjalistycznych algorytmów. Możliwość programowania zawansowanych logik jest ważna ze względu na planowane rozszerzenie systemu o dodatkowe układy wynikające z budowy kolektora parowego łączącego bloki 1-10 z blokiem 11, gdzie jako system nadrzędny, będzie zapewniał sterowanie i wizualizację nowych układów w obrębie bloków 1-10. Upgrade systemu operacyjnego do wersji Windows 10 pozwoli objąć DCS układu kogeneracji działaniem wdrożonym w Elektrowni systemem PWCS stanowiącym system aktywnej ochrony cyberbezpieczeństwa systemów krytycznych. Obecna wersja systemu operacyjnego DCS układu kogeneracji nie pozwala na współpracę z w/w systemem PWCS.ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zainwestowała środki w wykształcenie i szkolenie zespołu specjalistów i inżynierów prowadzących eksploatację systemów DCS OVATION. Kadra Spółki zdobyła doświadczenia zbierane przez minione 20 lat w trakcie eksploatacji systemów DCS OVATION (wcześniej DCS-WDPF) na wszystkich blokach Elektrowni.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: KZP-SD.2103.2.2020
Denominación:

Modernizacja automatyki DCS układu kogeneracji w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. lokalizacja Świerże Górne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Emerson Process Management Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Szturmowa 2a
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-678
País: Polonia
Correo electrónico: info.pl@emersonprocess.pl
Teléfono: +48 224589100
Fax: +48 224589146
Dirección de internet: http://www.emersonprocess.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 370 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 365 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020