Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 452340-2021

07/09/2021    S173

Danmark-Dragør: Hälso- och sjukvård samt socialvård

2021/S 173-452340

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 151-401394)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Dragør Kommune
Nationellt registreringsnummer: 12881517
Postadress: Kirkevej 7
Ort: Dragør
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2791
Land: Danmark
Kontaktperson: Ronni Klarskov
E-post: ronnik@dragoer.dk
Telefon: +45 32890136
Internetadress(er):
Allmän adress: https://dragoer.dk
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330947

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Dragør Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp for borgere visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) samt i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1575 af 27.12.2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/09/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 151-401394

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.6
I stället för:

Anslået værdi

Værdi eksklusive moms: 70000000.00 DKK

Ska det stå:

Anslået værdi

Værdi eksklusive moms: 40000000.00 DKK

Maksimal værdi

Værdi eksklusive moms: 70000000.00 DKK

VII.2)Övriga upplysningar: