Suministros - 452346-2020

25/09/2020    S187

România-Bucureşti: Capace

2020/S 187-452346

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Metrorex S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 13863739
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Dinu
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Telefon: +40 213193601/5443
Fax: +40 213125149
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.metrorex.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Piese de schimb pentru șina de contact

Număr de referinţă: M.04.01.01/214/15.03.2017
II.1.2)Cod CPV principal
44618340 Capace
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de piese de schimb pentru sina de contact, conform specificatiilor din Caietul de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 1 727 876.60 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Capace ?i protec?ie ?ina a III a

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44618340 Capace
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti, Depoul Berceni nr. 383

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare capace ?i protec?ie ?ina a III a, conform Cerintelor din Caietul de Sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val estim a celui mai mic contr subsec care se anticipeaza a se atribui pe toata per acordului- cadru: 1940000 RON fara TVA;

Val estim a celui mai mare cont subsec care se anticipeaza a se atribui pe toata per acordului-cadru: 3880000 RON fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 155200.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Saibe, supor?i, eclise, bride ?i placi metalice de egalizare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30231200 Console
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti, Depoul Berceni nr. 383

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare saibe, supor?i, eclise, bride ?i placi metalice de egalizare, conform Cerintelor din Caietul de Sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val estim a celui mai mic contr subsec care se anticipeaza a se atribui pe toata per acordului- cadru: 967124.50 RON fara TVA;

Val estim a celui mai mare contr subsec care se anticipeaza a se atribui pe toata per acordului-cadru:1250824 RON fara TVA; Valoarea garantiei de participare este: 50000.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Izolatori si cleme ?ina a III a

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44111511 Izolatori electrici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti, Depoul Berceni nr. 383

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare izolatori si cleme ?ina a III a, conform Cerintelor din Caietul de Sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val estim a celui mai mic contr subsec care se anticipeaza a se atribui pe toata per acordului- cadru: 377500 RON fara TVA;

Val estim a celui mai mare contr subsec care se anticipeaza a se atribui pe toata per acordului-cadru:479500 RON fara TVA; Valoarea garantiei de participare este: 19180.00 RON.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 069-131459
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 109
Titlu:

Izolatori si cleme sina a III-a - lot 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TEHNICA NOUA LIBERA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 5644
Adresă: Str. Litovoi Voievod, nr. 67
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023484
Țară: România
E-mail: office@tnl91.ro
Telefon: +40 212422572
Fax: +40 212422572
Adresă internet: www.tnl91.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 918 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 204 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 132
Lot nr.: 2
Titlu:

Saibe, supor?i, eclise, bride ?i placi metalice de egalizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/09/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. SOMET S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 3168980
Adresă: B-dul. Theodor Pallady, Nr.133B,Sect.3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032258
Țară: România
E-mail: stanciu.marian@sometconstruct.ro
Telefon: +40 213451570
Fax: +40 213455127
Adresă internet: www.sometconstruct.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 003 296.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 002 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 002 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 131
Lot nr.: 1
Titlu:

Capace ?i protec?ie ?ina a III a

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/09/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. SOMET S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 3168980
Adresă: B-dul. Theodor Pallady, Nr.133B,Sect.3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032258
Țară: România
E-mail: stanciu.marian@sometconstruct.ro
Telefon: +40 213451570
Fax: +40 213455127
Adresă internet: www.sometconstruct.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 520 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 15 496 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 15 496 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 124
Lot nr.: 3
Titlu:

Izolatori si cleme ?ina a III a

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/08/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TEHNICA NOUA LIBERA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 5644
Adresă: Str. Litovoi Voievod, nr. 67
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023484
Țară: România
E-mail: office@tnl91.ro
Telefon: +40 212422572
Fax: +40 212422572
Adresă internet: www.tnl91.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 918 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 863 500.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 863 500.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 152
Titlu:

Izolatori si cleme sina a III-a

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TEHNICA NOUA LIBERA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 5644
Adresă: Str.Litovoi Voevod, nr. 67, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023484
Țară: România
E-mail: nicoleta_dumitrascu2006@yahoo.com
Telefon: +40 212422572
Fax: +40 212422572
Adresă internet: www.tnl91.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 191 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 43 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 130
Titlu:

Saibe, suporti, eclise, bride si placi metalice de egalizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SOMET S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 3168980
Adresă: B-dul. Theodor Pallady, Nr.133B,Sect.3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032258
Țară: România
E-mail: stanciu.marian@sometconstruct.ro
Telefon: +40 213451570
Fax: +40 213455127
Adresă internet: www.sometconstruct.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 003 296.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 16 650.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 58
Titlu:

Piese de achimb pentru sina de contact - Lot 1 - Capace si protectie sina a III-a

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SOMET S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 3168980
Adresă: B-dul. Theodor Pallady, Nr.133B,Sect.3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032258
Țară: România
E-mail: stanciu.marian@sometconstruct.ro
Telefon: +40 213451570
Fax: +40 213455127
Adresă internet: www.sometconstruct.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 496 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 266 495.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 52
Titlu:

Izolatori sina a III-a - Lot 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TEHNICA NOUA LIBERA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 5644
Adresă: Str Litovoi Voievod, nr 67
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023484
Țară: România
E-mail: office@tnl91.ro
Telefon: +40 212422572
Fax: +40 212422572
Adresă internet: www.tnl91.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 918 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 153 020.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 356
Titlu:

Izolatori si cleme sina a III-a - Lot 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TEHNICA NOUA LIBERA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 5644
Adresă: Str.Litovoi Voevod, nr. 67, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023484
Țară: România
E-mail: nicoleta_dumitrascu2006@yahoo.com
Telefon: +40 212422572
Fax: +40 212422572
Adresă internet: www.tnl91.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 918 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 56 545.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 151
Titlu:

Piese de schimb pentru sina de conntact - Lot 1- Capace si protectie sina a III-a

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/06/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SOMET S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 3168980
Adresă: B-dul. Theodor Pallady, Nr.133B,Sect.3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032258
Țară: România
E-mail: stanciu.marian@sometconstruct.ro
Telefon: +40 213451570
Fax: +40 213455127
Adresă internet: www.sometconstruct.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 520 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 58 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 138
Titlu:

Piese schimb pentru sina de contact - Lot 3: Izolatori si cleme sina a III a

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/06/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TEHNICA NOUA LIBERA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 5644
Adresă: Str.Litovoi Voevod, nr. 67, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023484
Țară: România
E-mail: nicoleta_dumitrascu2006@yahoo.com
Telefon: +40 212422572
Fax: +40 212422572
Adresă internet: www.tnlk91.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 918 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 98 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 190
Titlu:

Piese de schimb pentru sina de contact - lot2 - Saibe, suporti, eclise, bride si placi metalice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SOMET S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 3168980
Adresă: B-dul. Theodor Pallady, Nr.133B,Sect.3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032258
Țară: România
E-mail: stanciu.marian@sometconstruct.ro
Telefon: +40 213451570
Fax: +40 213455127
Adresă internet: www.sometconstruct.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 003 296.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 17 397.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 189
Titlu:

Piese de schimb pentru sina de contact - Lot1 - Capace si protectie sina a III a

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SOMET S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 3168980
Adresă: B-dul. Theodor Pallady, Nr.133B,Sect.3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032258
Țară: România
E-mail: stanciu.marian@sometconstruct.ro
Telefon: +40 213451570
Fax: +40 213455127
Adresă internet: www.sometconstruct.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 520 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 482 484.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 176
Titlu:

Piese de schimb pentru sina de contac t- lot 3 - Izolatori sina a III-a

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/10/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TEHNICA NOUA LIBERA
Număr naţional de înregistrare: RO 5644
Adresă: Bucuresti, Sector 2, str. Litovoi Voievod, nr.67
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023484
Țară: România
E-mail: office@tnl91.ro
Telefon: +40 212422572
Fax: +40 212422572
Adresă internet: www.tnl91.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 918 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 208 100.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 108
Titlu:

Capace si protectie sina a III-a - lot 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. SOMET S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 3168980
Adresă: B-dul. Theodor Pallady, Nr.133B,Sect.3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032258
Țară: România
E-mail: stanciu.marian@sometconstruct.ro
Telefon: +40 213451570
Fax: +40 213455127
Adresă internet: www.sometconstruct.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 520 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 123 085.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

1)Ofert depune of elab în conform cu inform si cerintele prev în doc achizitiei, însotita de garantia de particip si de doc sau de doc unic de achizitie european. Entitatea contr accepta la momentul dep ofert “Documentul unic de achizitie european” (DUAE), care consta într-o decl pe propria raspundere actualizata, ca dovada prelim în locul certif elib de catre autor publice sau de catre terti care confirma ca op ec în cauza îndepl urm cond: a) nu se afla în niciuna din sit de excl ment la art. 177, 178 si 180 din Leg nr. 99/2016, b) îndepl crit priv capacitatea, astfel cum au fost sol de entitatea contr.

2)În cazul în care op ec intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contr, DUAE include si inform sol cu privire la subcontr. Entitatea contr poate sol ofert sa depuna toate sau o parte dintre doc justif ca dov a inform cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfas unei proced de atrib, daca acest lucru este necesar pt a asig desf coresp a proced. Înainte de atrib contr, entitatea contr sol ofertantilor clasati pe primele 3 loc dupa aplic crit de atrib, sa prez fara intar doc justif actualiz prin care sa dem indepl tuturor crit de calif, in conform cu inf cuprinse în DUAE. DUAE este atasat la anuntul de particip impreuna cu celelalte doc ale achiz si poate fi accesat in ved compl de catre op ec int la urm link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

3)În cazul în care, în urma stab clasam fin conf crit de atrib, comisia de ev const ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, entitatea contr va sol clarif prin interm SEAP, în ved încarcarii electr de catre op ec respec de doc care contin noi pret.

4)În cazul unei asoc, of tb sa cuprinda un acord prelim de asoc. Prin acordul de asoc se va mentiona ca toti asoc îsi asuma rasp solid pt executia contr, ca liderul asoc este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instr de la si în numele tuturor asoc, individual si colectiv, si ca liderul asoc e resp pt exec contr, inclusiv platile. Întelegerea tb sa stip, de asemenea, ca toti asoc sunt oblig sa ramâna în asoc pe întreaga durata a contr. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asoc la care participa mai multi op ec, va semna o decl prin care se obliga ca în cazul în care oferta comuna e decl câstig va legal asoc, iar contr de asoc legalizat va fi prez achiz, în original, înainte de data semnarii contr. Modelul Acord de asoc e prez în Sec Form.

5)Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri:-Sa dep doua sau mai multe oferte individ si/ sau comune sub sanct excl din comp a tuturor ofertelor în cauza; - Sa dep oferta indiv/ comuna si sa fie nominalizat ca subcontr în cadrul unei alte oferte, sub sanct excl ofertei indiv sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asoc. Sol de clarif ref la prez docum de atrib, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sec “Întrebari” din cadrul proced de atrib derulate prin mijl elec iar rasp la acestea vor fi publ în S.E.A.P. la Sec “Documentatie si Clarificari” din cadrul anunt de particip, entitatea contr urmând sa nu dea curs sol adresate prin alta modalitate de com decât cea stabilita prin docum de atrib. Prin urmare, pt transm sol de clarif în leg cu Docum de atrib, op ec tb sa se înregistreze în S.E.A.P.

6) În cazul în care nr op ec care au prez oferta admis este mai mic decât nr max prec, acordul cadru se va încheia cu acei / acel op ec care au depus oferta adm.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Metrorex S.A., Direcția juridică
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
E-mail: lenuta.popa@metrorex.ro
Telefon: +40 213193601/5389
Fax: +40 213125149
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020