Suministros - 452354-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Frenos y partes de frenos

2020/S 187-452354

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81559343
Dirección postal: Üllői út 131.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1091
País: Hungría
Persona de contacto: Kanász Edina
Correo electrónico: kanasz.edina@univerzalbeszerzo.hu
Teléfono: +36 202363527
Fax: +36 00000000
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.volanbusz.hu
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Új Knorr-Bremse légfékszerelvények szállítása

Número de referencia: EKR000244662020
II.1.2)Código CPV principal
34322000 Frenos y partes de frenos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

A Volánbusz Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszokba beépített légfékrendszer működtetéséhez szükséges alkatrészek konszignációs készletre történő szállítása 7 részajánlati körben.

Jelen eljárás keretében Ajánlatkérő az autóbuszok típusbizonyítványaiban szereplő eredeti új Knorr-Bremse, vagy Knorr-Bremse gyártó által felújított alkatrészeket kíván beszerezni. A 7 részajánlati kör által felölelt légfékrendszer alkatrészek az autóbuszok primer közlekedésbiztonsági rendszerének alkatrészei, melyek gyártmánya az Európai Uniós jogszabályok 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 661/2009/EK rendelet alapján rögzítésre kerültek az autóbuszok típusbizonyítványába (gyártó, típus). Folytatás VI.4.3) pontban karakterkorlátozás miatt.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 367 215 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Elektromos rendszerek

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34322000 Frenos y partes de frenos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe (Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő jelen eljárás 1. részének eredményeként Knorr-Bremse légfékszerelvényekhez kapcsolódó „Elektromos rendszerek” tárgyban konszignációs raktárba történő szállítási keretszerződést kíván kötni nettó 49 615 000 Ft keretösszegben.

A szerződés megkötését követően ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt felmerülő igényeit közvetlen megrendelés útján kívánja kielégíteni.

A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyási engedélynek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek, illetve jogszabályváltozás esetén az ezen rendeletek helyébe lépő azonos szabályozási tárgyú, mindenkor hatályos rendelkezéseknek.

A további, részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % - maximum 40 %) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kompresszorok

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34322000 Frenos y partes de frenos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe (Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő jelen eljárás 2. részének eredményeként Knorr-Bremse légfékszerelvényekhez kapcsolódó „Kompresszorok” tárgyban konszignációs raktárba történő szállítási keretszerződést kíván kötni nettó 21 600 000,-Ft keretösszegben.

A szerződés megkötését követően ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt felmerülő igényeit közvetlen megrendelés útján kívánja kielégíteni.

A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyási engedélynek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek, illetve jogszabályváltozás esetén az ezen rendeletek helyébe lépő azonos szabályozási tárgyú, mindenkor hatályos rendelkezéseknek.

A további, részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % - maximum 40 %) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kuplung egységek

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34322000 Frenos y partes de frenos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe (Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő jelen eljárás 3. részének eredményeként Knorr-Bremse légfékszerelvényekhez kapcsolódó „Kuplung egységek” tárgyban konszignációs raktárba történő szállítási keretszerződést kíván kötni nettó 9 000 000,-Ft keretösszegben.

A szerződés megkötését követően ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt felmerülő igényeit közvetlen megrendelés útján kívánja kielégíteni.

A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyási engedélynek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek, illetve jogszabályváltozás esetén az ezen rendeletek helyébe lépő azonos szabályozási tárgyú, mindenkor hatályos rendelkezéseknek.

A további, részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % - maximum 40 %) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Levegő előkészítő szelepek

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34322000 Frenos y partes de frenos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe (Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő jelen eljárás 4. részének eredményeként Knorr-Bremse légfékszerelvényekhez kapcsolódó „Levegő előkészítő szelepek” tárgyban konszignációs raktárba történő szállítási keretszerződést kíván kötni nettó 51 000 000,-Ft keretösszegben.

A szerződés megkötését követően ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt felmerülő igényeit közvetlen megrendelés útján kívánja kielégíteni.

A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyási engedélynek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek, illetve jogszabályváltozás esetén az ezen rendeletek helyébe lépő azonos szabályozási tárgyú, mindenkor hatályos rendelkezéseknek.

A további, részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % - maximum 40 %) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Működtető szerkezetek

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34322000 Frenos y partes de frenos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe (Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő jelen eljárás 5. részének eredményeként Knorr-Bremse légfékszerelvényekhez kapcsolódó „Működtető szerkezetek” tárgyban konszignációs raktárba történő szállítási keretszerződést kíván kötni nettó 44 000 000,-Ft keretösszegben.

A szerződés megkötését követően ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt felmerülő igényeit közvetlen megrendelés útján kívánja kielégíteni.

A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyási engedélynek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek, illetve jogszabályváltozás esetén az ezen rendeletek helyébe lépő azonos szabályozási tárgyú, mindenkor hatályos rendelkezéseknek.

A további, részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % - maximum 40 %) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szelep és pedálegységek

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34322000 Frenos y partes de frenos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe (Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő jelen eljárás 6. részének eredményeként Knorr-Bremse légfékszerelvényekhez kapcsolódó „Szelep és pedálegységek” tárgyban konszignációs raktárba történő szállítási keretszerződést kíván kötni nettó 64 000 000,-Ft keretösszegben.

A szerződés megkötését követően ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt felmerülő igényeit közvetlen megrendelés útján kívánja kielégíteni.

A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyási engedélynek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek, illetve jogszabályváltozás esetén az ezen rendeletek helyébe lépő azonos szabályozási tárgyú, mindenkor hatályos rendelkezéseknek.

A további, részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % - maximum 40 %) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tárcsafékek

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34322000 Frenos y partes de frenos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe (Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő jelen eljárás 7. részének eredményeként Knorr-Bremse légfékszerelvényekhez kapcsolódó „Tárcsafékek” tárgyban konszignációs raktárba történő szállítási keretszerződést kíván kötni nettó 128 000 000,-Ft keretösszegben.

A szerződés megkötését követően ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt felmerülő igényeit közvetlen megrendelés útján kívánja kielégíteni.

A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyási engedélynek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek, illetve jogszabályváltozás esetén az ezen rendeletek helyébe lépő azonos szabályozási tárgyú, mindenkor hatályos rendelkezéseknek.

A további, részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % - maximum 40 %) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 102-246950
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13139/001-SZ
Lote nº: 1
Denominación:

Elektromos rendszerek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Prim-Vol Trade Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81987687
Dirección postal: Ozmán utca 3.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 4030
País: Hungría
Correo electrónico: bsandor@primvol.hu
Teléfono: +36 209329751
Fax: +36 52536644
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 49 615 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13140/001-SZ
Lote nº: 2
Denominación:

Kompresszorok

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Prim-Vol Trade Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81987687
Dirección postal: Ozmán utca 3.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 4030
País: Hungría
Correo electrónico: bsandor@primvol.hu
Teléfono: +36 209329751
Fax: +36 52536644
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 21 600 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13141/001-SZ
Lote nº: 3
Denominación:

Kuplung egységek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Prim-Vol Trade Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81987687
Dirección postal: Ozmán utca 3.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 4030
País: Hungría
Correo electrónico: bsandor@primvol.hu
Teléfono: +36 209329751
Fax: +36 52536644
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 9 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13142/001-SZ
Lote nº: 4
Denominación:

Levegő előkészítő szelepek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Prim-Vol Trade Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81987687
Dirección postal: Ozmán utca 3.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 4030
País: Hungría
Correo electrónico: bsandor@primvol.hu
Teléfono: +36 209329751
Fax: +36 52536644
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 51 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13143/001-SZ
Lote nº: 5
Denominación:

Működtető szerkezetek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Prim-Vol Trade Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81987687
Dirección postal: Ozmán utca 3.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 4030
País: Hungría
Correo electrónico: bsandor@primvol.hu
Teléfono: +36 209329751
Fax: +36 52536644
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 44 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13144/001-SZ
Lote nº: 6
Denominación:

Szelep és pedálegységek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Prim-Vol Trade Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81987687
Dirección postal: Ozmán utca 3.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 4030
País: Hungría
Correo electrónico: bsandor@primvol.hu
Teléfono: +36 209329751
Fax: +36 52536644
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 64 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13145/001-SZ
Lote nº: 7
Denominación:

Tárcsafékek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Prim-Vol Trade Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81987687
Dirección postal: Ozmán utca 3.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 4030
País: Hungría
Correo electrónico: bsandor@primvol.hu
Teléfono: +36 209329751
Fax: +36 52536644
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 128 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Az ajánlati felhívás VI.3.) i. pontjában előírásra került, hogy Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ennek alapján Ajánlatkérő valamennyi rész esetében csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő (PRIM-VOL TRADE Kft.) tekintetében végezte el a bírálatot. A következő benyújtott ajánlatok nem kerültek elbírálásra az egyes részek tekintetében:

1. rész:

Ajánlattevő neve: Europart Hungária Alkatrészkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Besence utca 8.

Adószám: 10949315-2-43

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 48 910 370

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 25.

Ajánlattevő neve: LÁNG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 156.

Adószám: 10532737-2-44

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 38 980 233

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 20.

2. rész:

Ajánlattevő neve: Europart Hungária Alkatrészkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Besence utca 8.

Adószám: 10949315-2-43

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 21 475 148

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 25.

3. rész:

Ajánlattevő neve: Europart Hungária Alkatrészkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Besence utca 8.

Adószám: 10949315-2-43

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 9 973 225

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 25.

4. rész:

Ajánlattevő neve: Europart Hungária Alkatrészkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Besence utca 8.

Adószám: 10949315-2-43

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 57 044 916

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 25.

Ajánlattevő neve: Láng Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 156.

Adószám: 10532737-2-44

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 49 544 424

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 20.

5. rész:

Ajánlattevő neve: Europart Hungária Alkatrészkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Besence utca 8.

Adószám: 10949315-2-43

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 52 026 573

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 25.

6. rész:

Ajánlattevő neve: Europart Hungária Alkatrészkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Besence utca 8.

Adószám: 10949315-2-43

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 71 795 522

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 30.

7. rész:

Ajánlattevő neve: Europart Hungária Alkatrészkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Besence utca 8.

Adószám: 10949315-2-43

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 104 999 438

Vállalt konszignációs készlet %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva (minimum 20 % – maximum 40 %): 30.

A nyertes ajánlattevő (PRIM-VOL TRADE Kft.) adószáma: 12534773-2-09.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020