Suministros - 452363-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Děčín: Planchas, hojas, bandas y láminas relacionadas con materiales de construcción

2020/S 187-452363

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ČEZ Distribuce, a.s.
Número de identificación fiscal: 24729035
Dirección postal: Teplická 874/8
Localidad: Děčín IV Podmokly
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 405 02
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Zina Maarová
Correo electrónico: zina.maarova@cez.cz
Teléfono: +420 591113427
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.cezdistribuce.cz
Dirección del perfil de comprador: http://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávky plastových kabelových chrániček

II.1.2)Código CPV principal
44170000 Planchas, hojas, bandas y láminas relacionadas con materiales de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dodávky plastových kabelových chrániček pro plánované investiční akce, opravy, odstranění havarijního stavu a bezpečné provozování distribuční soustavy na základě kupních smluv na období cca 3 let. Jedná se o následné JŘBU po uzavření rámcových smluv pro jednotlivé části VZ v souladu s ustanovením čl. 3 rámcové smlouvy.

JŘBU pod RSD 024-2017 pro část 1, RSD 026-2017 pro část 3, RSD 027-2017 pro část 4.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 153 390 000.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Trubky korugované pevné a ohebné

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44170000 Planchas, hojas, bandas y láminas relacionadas con materiales de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Česká republika

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávky trubek korugovaných pevných a ohebných.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Žlaby plastové s víkem

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44170000 Planchas, hojas, bandas y láminas relacionadas con materiales de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Česká republika

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávky žlabů plastových s víkem

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zákrytové desky, pásy, fólie

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44170000 Planchas, hojas, bandas y láminas relacionadas con materiales de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Česká republika

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávky zákrytových desek, pásů, fólií

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Veřejná zakázka je zadaná na základě rámcových smluv: RSD 024-2017, RSD 026-2017, RSD 027-2017.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Trubky korugované PE pevné a ohebné

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kamat, spol. s.r.o.
Número de identificación fiscal: 45538701
Dirección postal: Kpt.Jaroše 470
Localidad: Nové Město n.Metují
Código NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Código postal: 549 01
País: Chequia
Correo electrónico: kamat@kamat.cz
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Oferta más baja: 76 800 000.00 CZK / Oferta más elevada: 80 506 929.60 CZK considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Žlaby plastové s víkem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kamat, spol. s.r.o.
Número de identificación fiscal: 45538701
Dirección postal: Kpt.Jaroše 470
Localidad: Nové Město nad Metují
Código NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Código postal: 549 01
País: Chequia
Correo electrónico: kamat@kamat.cz
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Oferta más baja: 15 425 588.50 CZK / Oferta más elevada: 19 200 000.00 CZK considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Desky, pásy, fólie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kamat, spol. s.r.o.
Número de identificación fiscal: 45538701
Dirección postal: Kpt.Jaroše 470
Localidad: Nové Město nad Metují
Código NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Código postal: 549 01
País: Chequia
Correo electrónico: kamat@kamat.cz
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Oferta más baja: 54 759 968.32 CZK / Oferta más elevada: 57 390 000.00 CZK considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020