Suministros - 452363-2020

25/09/2020    S187

Česko-Děčín: Desky, listy, pásy a fólie související se stavebními materiály

2020/S 187-452363

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČEZ Distribuce, a.s.
Národní identifikační číslo: 24729035
Poštovní adresa: Teplická 874/8
Obec: Děčín IV Podmokly
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 405 02
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Zina Maarová
E-mail: zina.maarova@cez.cz
Tel.: +420 591113427
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cezdistribuce.cz
Adresa profilu zadavatele: http://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.6)Hlavní předmět činnosti
Elektřina

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky plastových kabelových chrániček

II.1.2)Hlavní kód CPV
44170000 Desky, listy, pásy a fólie související se stavebními materiály
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávky plastových kabelových chrániček pro plánované investiční akce, opravy, odstranění havarijního stavu a bezpečné provozování distribuční soustavy na základě kupních smluv na období cca 3 let. Jedná se o následné JŘBU po uzavření rámcových smluv pro jednotlivé části VZ v souladu s ustanovením čl. 3 rámcové smlouvy.

JŘBU pod RSD 024-2017 pro část 1, RSD 026-2017 pro část 3, RSD 027-2017 pro část 4.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Hodnota bez DPH: 153 390 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Trubky korugované pevné a ohebné

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44170000 Desky, listy, pásy a fólie související se stavebními materiály
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky trubek korugovaných pevných a ohebných.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Žlaby plastové s víkem

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44170000 Desky, listy, pásy a fólie související se stavebními materiály
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky žlabů plastových s víkem

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Zákrytové desky, pásy, fólie

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44170000 Desky, listy, pásy a fólie související se stavebními materiály
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky zákrytových desek, pásů, fólií

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Zadání zakázky bez předchozího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie v níže uvedených případech
  • Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice
Vysvětlení:

Veřejná zakázka je zadaná na základě rámcových smluv: RSD 024-2017, RSD 026-2017, RSD 027-2017.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži ve formě pravidelného předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

Trubky korugované PE pevné a ohebné

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
14/09/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Kamat, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45538701
Poštovní adresa: Kpt.Jaroše 470
Obec: Nové Město n.Metují
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 549 01
Země: Česko
E-mail: kamat@kamat.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Nejnižší uvažovaná nabídka: 76 800 000.00 CZK / Nejvyšší uvažovaná nabídka: 80 506 929.60 CZK taken into consideration
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3
Název:

Žlaby plastové s víkem

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
14/09/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Kamat, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45538701
Poštovní adresa: Kpt.Jaroše 470
Obec: Nové Město nad Metují
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 549 01
Země: Česko
E-mail: kamat@kamat.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Nejnižší uvažovaná nabídka: 15 425 588.50 CZK / Nejvyšší uvažovaná nabídka: 19 200 000.00 CZK taken into consideration
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Desky, pásy, fólie

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
14/09/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Kamat, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45538701
Poštovní adresa: Kpt.Jaroše 470
Obec: Nové Město nad Metují
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 549 01
Země: Česko
E-mail: kamat@kamat.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Nejnižší uvažovaná nabídka: 54 759 968.32 CZK / Nejvyšší uvažovaná nabídka: 57 390 000.00 CZK taken into consideration
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/09/2020