Suministros - 452369-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Katowice: Cortadoras y arrancadoras de carbón o roca

2020/S 187-452369

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 168-407966)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Grupa Górnicza S.A.
Dirección postal: ul. Powstańców 30
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 40-039
País: Polonia
Persona de contacto: Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
Correo electrónico: j.bielenin@pgg.pl
Teléfono: +48 327177081
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pgg.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit – dostawy planowane do realizacji do końca I kwartału 2021r

Número de referencia: 432000802
II.1.2)Código CPV principal
43122000 Cortadoras y arrancadoras de carbón o roca
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej uPzp lub ustawą.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit – dostawy planowane do realizacji do końca I kwartału 2021 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia określono w Załącznikach nr 1, 1a, 1b do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 168-407966

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 08:45
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 08:45
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 21/11/2020
Léase:
Fecha: 27/11/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: