Servicios - 452381-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Taastrup: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios

2020/S 187-452381

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: DSB
Número de identificación fiscal: 25 05 00 53
Dirección postal: Telegade 2
Localidad: Taastrup
Código NUTS: DK0 DANMARK
Código postal: 2630
País: Dinamarca
Persona de contacto: Anja Nielsen
Correo electrónico: annn@dsb.dk
Teléfono: +45 24686382
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dsb.dk
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279966&B=DSB
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279966&B=DSB
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af ydelser til værkstedsvedligehold

Número de referencia: ASI13671/FMVV1/HAEJ
II.1.2)Código CPV principal
50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor områderne el-ydelser til værksteder, el-ydelser til forsyningsvægge,servicering og indkøb af servicetekniske ydelser f.s.v.a.trucks, løftegrej foruden servicering og indkøb af servicetekniske ydelser kraner og anhugningsgrej. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele. Aftalen er opdelt i 4 delaftaler

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 139 200 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

El-ydelser til værksteder

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31211100 Cuadros de distribución eléctrica
31220000 Componentes de circuitos eléctricos
31221000 Relés eléctricos
31230000 Partes de aparatos de distribución o control de electricidad
31350000 Conductores eléctricos para datos y control
31500000 Material de iluminación y lámparas eléctricas
31610000 Material eléctrico para motores y vehículos
31612300 Material eléctrico de señalización para motores
31670000 Partes eléctricas de maquinaria o aparatos
31710000 Equipo electrónico
31711000 Material electrónico
31711100 Componentes electrónicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Danmark

II.2.4)Descripción del contrato:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor el-ydelser til værksteder. Aftalen indbefatter sædvanlige el-fagtekniske opgaver jvf. udbudsbilag 3, som skal kunne tilbydes opgaveløst på alle tider af døgnet.

Der er i udbudsbilag 3 anført hvilke tilkaldsfrister der forventes imødekommet for hhv. ikke-akutte og akutte opgaver.

Ordregiver vil typisk anføre den forventede opgaveløsning som tilbudsgiver forventes at kunne levere.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Der stilles krav om at tilbudsgiver tilknytter en erfaren accountmanager til at styre opgaven på et overordnet plan.

Delaftale 1 er opdelt i 2 underaftaler, hhv. DSB Øst og DSB Vest. Der påtænkes tildelt 3 tilbudsgivere som vil blive rangeret i rangorden. Se venligst udbudsmaterialet.

Det betones, at der skal anvendes el-faguddannet personale til de opgaver, som dette kræver. Til opgaver som ikke kræver faguddannet personale opfordres tilbudsgivere til at anvende ufaglært arbejdskraft, f.eks. arbejdsmænd.

Ved opgaver over 100 000 DKK agtes disse opgaver konkurrenceudsat blandt de 3 tildelte virksomheder efter eneste kriterie; laveste pris.Der kræves deltagelse i mindst 85 % af de konkurrenceudsatte mini-udbudsopgaver.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 77 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Nærværende aftale kan forlænges i 2 perioder af hver 12 kalendermåneder. Efter 96 kalendermåneder vil aftalen ikke kunne forlænges og udløber herefter.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 6
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de [ydelser/varer/arbejder], som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver der er sammenlignelige i indhold omfang og varighed. Det vil være et krav at tilbudsgiver i sin referenceafgivelse anfører opgavevaretagelse der demonstrerer brede og dybdegående el-fagtekniske kompetencer og erfaringer.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte opgaver som indbefatter traditionelle el-fagtekniske opgaver.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Det skal af ansøgning klart og tydeligt fremgå hvilken del af delaftale 1 der ansøges om prækvalifikation til.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

El-ydelser til forsyningsvægge

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31200000 Aparatos de distribución y control de electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Danmark

II.2.4)Descripción del contrato:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter teknisk vedligehold af bygninger og anlæg indenfor el-ydelser til forsyningsvægge. Opgaverne forventes at kunne være;

- Vedligehold på PLC, vedligehold af installationer af f.eks. lys, tracing, pumper, magnetventiler m.m.

- Årlig gennemgang af anlæg incl. kontrol af alle tracing tråde, plc-programmering af PLC til fækaliesystem, tilkald og udbedring af fejl på f.eks. komponenter, forsyningsanlæg og registreringssystemer til olieudlevering og andre servicerelaterede ydelser.

Der skal kunne tilbydes opgaveløsning på alle tider af døgnet.

Der er i udbudsbilag 4 anført hvilke tilkaldsfrister der forventes imødekommet for hhv. ikke-akutte og akutte opgaver.

Ordregiver vil typisk anføre den forventede opgaveløsning som tilbudsgiver forventes at kunne levere. Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Der stilles krav om at tilbudsgiver tilknytter en erfaren accountmanager til at styre opgaven på et overordnet plan.

Delaftale 1 er opdelt i 2 underaftaler, hhv. DSB Øst og DSB Vest. Der påtænkes tildelt 3 tilbudsgivere som vil blive rangeret i rangorden. Se venligst udbudsmaterialet.

Det betones at der skal anvendes el-faguddannet personale til de opgaver som dette kræver. Til opgaver som ikke kræver faguddannet personale opfordres tilbudsgivere til at anvende ufaglært arbejdskraft, f.eks. arbejdsmænd.

Ved opgaver over 100 000 DKK agtes disse opgaver konkurrenceudsat blandt de 3 tildelte virksomheder efter eneste kriterie; laveste pris. Der kræves deltagelse i mindst 85 % af de konkurrenceudsatte mini-udbudsopgaver.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 14 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Nærværende aftale kan forlænges i 2 perioder af hver 12 kalendermåneder. Efter 96 kalendermåneder vil aftalen ikke kunne forlænges og udløber herefter.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 6
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de [ydelser/varer/arbejder], som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver der er sammenlignelige i indhold omfang og varighed. Det vil være et krav at tilbudsgiver i sin referenceafgivelse anfører opgavevaretagelse der demonstrerer brede og dybdegående el-fagtekniske kompetencer og erfaringer.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte opgaver.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Det skal af ansøgning klart og tydeligt fremgå hvilken del af delaftale 2, der ansøges om prækvalifikation til.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Serviceydelser til trucks, saxeborde og lifte

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42415000 Carretillas elevadoras de horquilla, carretillas-automóviles, carretillas tractor de estación de ferrocarril
42415100 Carretillas elevadoras
42415110 Carretillas elevadoras de horquilla
42419200 Partes de carretillas-automóviles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Danmark

II.2.4)Descripción del contrato:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter serviceteknisk vedligehold af trucks, saxeborde og lifte til DSB's værksteds- og forsyningslokationer. Opgaverne indbefatter lovpligtige eftersyn, udbedringer af konstaterede fejl på materiellet, reparation ved nedbrud m.m. Opgaver skal kunne tilbydes opgaveløst på alle tider af døgnet.

Der er i udbudsbilag 5 anført hvilke tilkaldsfrister der forventes imødekommet for hhv. ikke-akutte og akutte opgaver.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Der stilles krav om at tilbudsgiver tilknytter en erfaren accountmanager til at styre opgaven på et overordnet plan.

Det betones, at der skal anvendes faguddannet personale til de opgaver, som dette kræver. Til opgaver som ikke kræver faguddannet personale opfordres tilbudsgivere til at anvende ufaglært arbejdskraft, f.eks. arbejdsmænd.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 28 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Nærværende aftale kan forlænges i 2 perioder af hver 12 kalendermåneder. Efter 96 kalendermåneder vil aftalen ikke kunne forlænges og udløber herefter.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 3
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de [ydelser/varer/arbejder], som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, [i hvor høj grad/hvorvidt] referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver der er sammenlignelige i indhold omfang og varighed. Det vil være et krav at tilbudsgiver i sin referenceafgivelse anfører opgavevaretagelse der demonstrerer solid erfaring med servicerelaterede opgaver og lovpligtige serviceeftersyn.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte opgaver.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Service kraner og anhugningsgrej

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42419100 Partes de grúas
50531400 Servicios de reparación y mantenimiento de grúas
50531500 Servicios de reparación y mantenimiento de grúas derrick
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Danmark

II.2.4)Descripción del contrato:

Formålet med dette udbud er at etablere en rammeaftale på facility management ydelser, samlet betegnet FM-VV, del 1. Rammeaftalen omfatter serviceteknisk vedligehold af kraner og anhugningsgrej til DSB's værksteds- og forsyningslokationer. Opgaverne indbefatter lovpligtige eftersyn, udbedringer af konstaterede fejl på materiellet, reparation ved nedbrud m.m. Opgaver skal kunne tilbydes opgaveløst på alle tider af døgnet.

Der er i udbudsbilag 6 anført hvilke tilkaldsfrister der forventes imødekommet for hhv. ikke-akutte og akutte opgaver.

Aftalen indeholder desuden udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

Der stilles krav om at tilbudsgiver tilknytter en erfaren accountmanager til at styre opgaven på et overordnet plan.

Det betones, at der skal anvendes faguddannet personale til de opgaver, som dette kræver. Til opgaver som ikke kræver faguddannet personale opfordres tilbudsgivere til at anvende ufaglært arbejdskraft, f.eks. arbejdsmænd.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 208 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Nærværende aftale kan forlænges i 2 perioder af hver 12 kalendermåneder. Efter 96 kalendermåneder vil aftalen ikke kunne forlænges og udløber herefter.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 3
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de [ydelser/varer/arbejder], som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver der er sammenlignelige i indhold omfang og varighed. Det vil være et krav at tilbudsgiver i sin referenceafgivelse anfører opgavevaretagelse, der demonstrerer solid erfaring med servicerelaterede opgaver og lovpligtige serviceeftersyn.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Til delaftale 1 og 2 stilles der krav om at der kan tilbydes el-fagteknisk uddannet personale.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøge skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers EBIT-margen/overskudsgrad de seneste 3 disponible regnskabsår

- Ansøgers egenkapital de seneste 3 disponible regnskabsår

- Ansøgers soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning indenfor de berørte fagområder (delaftale 1, delaftale 2, delaftale 3 og delaftale 4) alt afhængig hvilke delaftaler der måtte ansøges om prækvalifikation til.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- EBIT-margen/overskudsgrad; Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af overskudsgraden er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Egenkapital: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Soliditetsgrad: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Omsætning indenfor de berørte fagområder i de seneste 3 disponible regnskabsår

- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de seneste disponible 3 årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Som mindstekrav til EBIT-margen/overskudsgrad skal gennemsnitligt være 1 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig egenkapital på mindst 18 mio. DKK i de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Soliditetsgrad: Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 18 % gennemsnitlig for de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt [ansøgeren/tilbudsgiveren] baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som [ansøgerens/tilbudsgiverens] og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Omsætning indenfor det berørte fagområde kræves som mindstekrav kræves en gennemsnitlig omsætning for delaftale 1 på 18 mio. DKK, delaftale 2 på 4 mio. DKK, delaftale 3 - 7 mio. DKK og delaftale 4 - 5 mio. DKK i de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ⦋ansøgeren/tilbudsgiveren⦌ baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser og arbejder, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser/arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af [ydelserne/leverancen/arbejderne], der allerede er udført på [ansøgningstidspunktet som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser/arbejder, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

SPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ⦋ansøger/tilbudsgiver⦌ [opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3)] [og/eller] [hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9)]

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ved krav om angivelse af referencer vil ansøger ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Der kræves mindst 3 referencer som er sammenlignelige i omfang, indhold og varighed.

Der skal afgives mindst 1 af de 3 referencer som omfatter en offentlig virksomhed eller en virksomhed som i det væsentligste drives for offentlige midler.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Der stilles krav om at ansøger kan dokumentere opretholdelse af en erhvervsansvarsforsikring på min. 25 mio. DKK per skadesår. Forsikringen skal være tegnet i et af Finanstilsynet godkendt forsikringsselskab.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen herunder § 3, stk. 9, i databeskyttelsesloven.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne dokumentere opnåelse af relevant el-faglig uddannelse. Dette gælder for delaftale 1 og delaftale 2.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 180-433592
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

I udbud med forhandling, hvor ansøgere baserer sig på andre enheders formåen, og hvor der stilles krav om solidarisk hæftelse, kræver ordregiver, såfremt der er en saglig grund hertil, at ansøgere allerede i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation indleverer en støtteerklæring fra den/de støttende virksomheder herom. Ordregiver skal i så fald sammen med udbudsbetingelserne vedlægge en skabelon for en sådan støtteerklæring samt angive i udbudsbetingelserne, at der er et krav om solidarisk hæftelse. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion i forbindelse med genudbud.

Der vil være mulighed for besigtigelse for prækvalificerede tilbudsgivere jvf. udbudsbilag 2.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på ethvert tidspunkt efter inital tilbudsmodtagelse.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405708
Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020