Servicios - 452444-2020

Submission deadline has been amended by:  506021-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de distribución postal

2020/S 187-452444

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Poczta Polska S.A.
Dirección postal: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-940
País: Polonia
Persona de contacto: Dariusz Haglauer - Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień Dział Zamówień Terenowych Południe adres pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 21 Katowice
Correo electrónico: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
Teléfono: +48 713471895
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.poczta-polska.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios postales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie działania POL RD Wrocław (usługa B)

Número de referencia: BZA.DTPŁ.2600.1554.2020
II.1.2)Código CPV principal
64121100 Servicios de distribución postal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie działania POL RD Wrocław - 5 części / zadań (usługa B)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 - usługa B – Wrocław 24

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64121100 Servicios de distribución postal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zadanie nr 1 – świadczenie usługi B - rejon - Wrocław 24 na obszarze wynikającym z Harmonogramu realizacji usług

II.2.4)Descripción del contrato:

Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie działania POL RD Wrocław - zadanie nr 1 - Wrocław 24

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na:

a) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich w terminie i z miejsca określonego w umowie,

b) przemieszczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich,

c) doręczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, w tym doręczanych na warunkach ustalanych indywidualnie w pisemnej umowie zawartej przez Zamawiającego z Nadawcą, pod adresem wskazanym na Paczce pocztowej albo Przesyłce kurierskiej, zaś w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „odbiór w punkcie” – przekazywaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich do Punktu odbioru lub do Punktu partnerskiego,

d) przyjęciu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”),

e) przyjmowaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich od Nadawców i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

f) przyjęciu od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

g) zwrocie w miejscu określonym w umowie niedoręczonych Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, dokumentów oddawczych określonych w Instrukcjach technologicznych, określających sposób postępowania przy przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej, przyjmowaniu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczce pocztowej lub Przesyłce kurierskiej, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”), oraz protokołów sprawdzenia Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej,

h) zwrocie przyjętych od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”) oraz przyjętych od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

i) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „przyjęcie w punkcie” z Punktu partnerskiego i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

j) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich zwracanych do Nadawcy z Punktów partnerskich i Punktów odbioru będących automatami pocztowymi i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie.

Szacunkowa liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie trwania umowy wynosi – 44 000 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/12/2020
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przesyłki do doręczenia w zadaniu podstawowym 70 % - 30 800 szt.

Przesyłki do doręczenia w zadaniu objęte prawem opcji 30 % - 13 200 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 – usługa B - Wrocław 25

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64121100 Servicios de distribución postal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zadanie nr 2 – świadczenie usługi B - rejon Wrocław 25, obszar wynikającym z Harmonogramu realizacji usług

II.2.4)Descripción del contrato:

Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie działania POL RD Wrocław - zadanie nr 2 - Wrocław 25

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na:

a) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich w terminie i z miejsca określonego w umowie,

b) przemieszczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich,

c) doręczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, w tym doręczanych na warunkach ustalanych indywidualnie w pisemnej umowie zawartej przez Zamawiającego z Nadawcą, pod adresem wskazanym na Paczce pocztowej albo Przesyłce kurierskiej, zaś w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „odbiór w punkcie” – przekazywaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich do Punktu odbioru lub do Punktu partnerskiego,

d) przyjęciu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”),

e) przyjmowaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich od Nadawców i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

f) przyjęciu od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

g) zwrocie w miejscu określonym w umowie niedoręczonych Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, dokumentów oddawczych określonych w Instrukcjach technologicznych, określających sposób postępowania przy przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej, przyjmowaniu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczce pocztowej lub Przesyłce kurierskiej, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”), oraz protokołów sprawdzenia Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej,

h) zwrocie przyjętych od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”) oraz przyjętych od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

i) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „przyjęcie w punkcie” z Punktu partnerskiego i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

j) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich zwracanych do Nadawcy z Punktów partnerskich i Punktów odbioru będących automatami pocztowymi i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie.

Szacunkowa liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie trwania umowy wynosi – 40 500 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/12/2020
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przesyłki do doręczenia w zadaniu podstawowym 70 % - 28 350 szt.

Przesyłki do doręczenia w zadaniu objęte prawem opcji 30 % - 12 150 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 3 – usługa B - Jelcz Laskowice

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64121100 Servicios de distribución postal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518 Wrocławski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zadanie nr 3 – świadczenie usługi B - rejon Jelcz Laskowice, na obszarze wynikającym z Harmonogramu realizacji usług

II.2.4)Descripción del contrato:

Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie działania POL RD Wrocław - zadanie nr 3 - Jelcz Laskowice

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na:

a) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich w terminie i z miejsca określonego w umowie,

b) przemieszczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich,

c) doręczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, w tym doręczanych na warunkach ustalanych indywidualnie w pisemnej umowie zawartej przez Zamawiającego z Nadawcą, pod adresem wskazanym na Paczce pocztowej albo Przesyłce kurierskiej, zaś w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „odbiór w punkcie” – przekazywaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich do Punktu odbioru lub do Punktu partnerskiego,

d) przyjęciu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”),

e) przyjmowaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich od Nadawców i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

f) przyjęciu od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

g) zwrocie w miejscu określonym w umowie niedoręczonych Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, dokumentów oddawczych określonych w Instrukcjach technologicznych, określających sposób postępowania przy przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej, przyjmowaniu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczce pocztowej lub Przesyłce kurierskiej, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”), oraz protokołów sprawdzenia Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej,

h) zwrocie przyjętych od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”) oraz przyjętych od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

i) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „przyjęcie w punkcie” z Punktu partnerskiego i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

j) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich zwracanych do Nadawcy z Punktów partnerskich i Punktów odbioru będących automatami pocztowymi i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie.

Szacunkowa liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie trwania umowy wynosi – 24 000 szt.,

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/12/2020
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przesyłki do doręczenia w zadaniu podstawowym 70 % - 16 800 szt.

Przesyłki do doręczenia w zadaniu objęte prawem opcji 30 %- 7 200 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 4 – usługa B -Sroda Sl.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64121100 Servicios de distribución postal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518 Wrocławski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zadanie nr 4 – świadczenie usługi B - rejon Środa Sl., na obszarze wynikającym z Harmonogramu realizacji usług

II.2.4)Descripción del contrato:

Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie działania POL RD Wrocław - zadanie nr 4 - Sroda Sl.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na:

a) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich w terminie i z miejsca określonego w umowie,

b) przemieszczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich,

c) doręczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, w tym doręczanych na warunkach ustalanych indywidualnie w pisemnej umowie zawartej przez Zamawiającego z Nadawcą, pod adresem wskazanym na Paczce pocztowej albo Przesyłce kurierskiej, zaś w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „odbiór w punkcie” – przekazywaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich do Punktu odbioru lub do Punktu partnerskiego,

d) przyjęciu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”),

e) przyjmowaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich od Nadawców i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

f) przyjęciu od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

g) zwrocie w miejscu określonym w umowie niedoręczonych Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, dokumentów oddawczych określonych w Instrukcjach technologicznych, określających sposób postępowania przy przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej, przyjmowaniu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczce pocztowej lub Przesyłce kurierskiej, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”), oraz protokołów sprawdzenia Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej,

h) zwrocie przyjętych od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”) oraz przyjętych od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

i) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „przyjęcie w punkcie” z Punktu partnerskiego i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

j) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich zwracanych do Nadawcy z Punktów partnerskich i Punktów odbioru będących automatami pocztowymi i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie.

Szacunkowa liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie trwania umowy wynosi – 22 000 szt.,

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/12/2020
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przesyłki do doręczenia w zadaniu podstawowym 70 % - 15 400 szt.

Przesyłki do doręczenia w zadaniu objęte prawem opcji 30 %- 6 600 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 5 – usługa B - Legnica I

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64121100 Servicios de distribución postal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zadanie nr 5 – świadczenie usługi B - rejon Legnica I, na obszarze wynikającym z Harmonogramu realizacji usług

II.2.4)Descripción del contrato:

Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie działania POL RD Wrocław - zadanie nr 5 - Legnica I

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na:

a) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich w terminie i z miejsca określonego w umowie,

b) przemieszczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich,

c) doręczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, w tym doręczanych na warunkach ustalanych indywidualnie w pisemnej umowie zawartej przez Zamawiającego z Nadawcą, pod adresem wskazanym na Paczce pocztowej albo Przesyłce kurierskiej, zaś w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „odbiór w punkcie” – przekazywaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich do Punktu odbioru lub do Punktu partnerskiego,

d) przyjęciu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”),

e) przyjmowaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich od Nadawców i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

f) przyjęciu od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

g) zwrocie w miejscu określonym w umowie niedoręczonych Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, dokumentów oddawczych określonych w Instrukcjach technologicznych, określających sposób postępowania przy przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej, przyjmowaniu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczce pocztowej lub Przesyłce kurierskiej, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”), oraz protokołów sprawdzenia Paczki pocztowej lub Przesyłki kurierskiej,

h) zwrocie przyjętych od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców (w tym określonej przez Nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z usługą dodatkową „pobranie”) oraz przyjętych od Nadawców opłat za usługę pocztową ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich,

i) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „przyjęcie w punkcie” z Punktu partnerskiego i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

j) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich zwracanych do Nadawcy z Punktów partnerskich i Punktów odbioru będących automatami pocztowymi i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie.

Szacunkowa liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie trwania umowy wynosi –41 000 szt.,

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/12/2020
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przesyłki do doręczenia w zadaniu podstawowym 70 % - 28 700 szt.

Przesyłki do doręczenia w zadaniu objęte prawem opcji 30 %- 12 300 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zamawiający wymaga od wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium - wysokość wadium oraz formy jego wniesienia zostały określone w Rozdz. IX SIWZ

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte zostały w umowie dla usługi B stanowiącej załączniki do SIWZ

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy zawarte zostały w umowie dla usługi B stanowiącej załączniki do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 90 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:10
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki prowadzącej postępowanie, tj. Poczta Polska S.A. Biuro Zamówień Dział Zamówień Terenowych Południe ul. Krasińskiego 1, 50-945 Wrocław, - pok. 361 (III piętro),

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa przy użyciu Platformy na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zwanego dalej „JEDZ”), w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, złoży Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP w zakresie:

1) braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed, upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 3 do SIWZ),

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3 do SIWZ).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020