Roba - 452535-2021

07/09/2021    S173

Hrvatska-Zadar: Autobusi i međugradski autobusi

2021/S 173-452535

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 146-389490)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: LIBURNIJA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 03655700167
Poštanska adresa: Ante Starčevića 1
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Fantela Knežević
E-pošta: javna.nabava@liburnija-zadar.hr
Telefon: +385 23343707
Telefaks: +385 23343730
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.liburnija-zadar.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

AUTOBUSI ZA PRUŽANJE USLUGE JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PRIJEVOZA

Referentni broj: EVV-3/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je dvadeset jedan (21) novi autobus za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo. Predmet nabave podijeljen je u četiri grupe pa će se nabavljati 6 solo gradskih niskopodnih autobusa, 12 solo prigradskih standardnih visokopodnih autobusa, 1 solo prigradski standardni visokopodni autobus s podiznom rampom za invalide i 2 solo prigradska standardna visokopodna autobusa (troosovinska).

Svi autobusi koji se nabavljaju ovim postupkom moraju imati nisku emisiju CO2, te moraju ispunjavati minimalne zahtjeve navedene u Uredbi Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi 2018/858/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/09/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 146-389490

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

20.02.2022 00:00

Glasi:

28.02.2022 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 08/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 16/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 08/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 16/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: