Servicios - 452540-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Turku: Distribución de agua y servicios conexos

2020/S 187-452540

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 184-445176)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Turun Seudun Vesi Oy
Número de identificación fiscal: 0141915-3
Dirección postal: Maariankatu 1
Localidad: Turku
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código postal: FI-20100
País: Finlandia
Persona de contacto: Aki Artimo
Correo electrónico: turunseudunvesi@turunseudunvesi.fi
Teléfono: +358 408304400
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://turunseudunvesi.fi/fi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Halisten uuden varavesilaitoksen suunnittelu

II.1.2)Código CPV principal
65100000 Distribución de agua y servicios conexos - QB44
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Turun Seudun Vesi Oy:llä on tarve rakentaa uusi talousvettä tuottava varavesilaitos Halisiin entisen vesilaitoksen viereen varmistamaan alueen vedensaannin mahdollisissa Turun Seudun Vesi Oy:n vedentuotantojärjestelmän häiriötilanteissa. Työ toteutetaan kokonaisurakkana sisältäen mahdollisesti alustavan suunnitelman mukaisen kahden (2) vuoden koekäyttöjakson. Hankintaan sisältyy mm. uuden laitoksen, syöttö- ja purkuputkistojen, rannan kevyen liikenteen väylän, liittyvien katu- ja piha-alueiden rakentamisen suunnittelu täysin valmiiseen kuntoon sekä kahden (2) vuoden ylläpitokäytön suunnittelu laitoksen toiminnallisuuden kaikenpuolisen onnistumisen takaamiseksi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 184-445176

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Hankinkintailmoitusta on muutettu lisäämällä tarjouksen liitteet.