Servicios - 452541-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de medida

2020/S 187-452541

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 148-364025)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Número de identificación fiscal: KRS: 0000013479
Dirección postal: ul. Złota 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Artur Danilenko
Correo electrónico: artur.danilenko@gkpge.pl
Teléfono: +48 126209368
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.pgeenergiaciepla.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://swpp2.gkpge.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Número de identificación fiscal: KRS: 0000001010
Dirección postal: ul. Łowiecka 24
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-220
País: Polonia
Persona de contacto: Artur Danilenko
Correo electrónico: artur.danilenko@gkpge.pl
Teléfono: +48 126209368
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.kogeneracja.com.pl
Dirección del perfil de comprador: https://swpp2.gkpge.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Prace serwisowe i kontrola metrologiczna systemów monitoringu emisji spalin w PGE Energia Ciepła S.A. oddział Kraków oraz Kogeneracja S.A.”

Número de referencia: POST/PEC/PEC/ZCS/01271/2020
II.1.2)Código CPV principal
50411000 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de medida
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, usuwanie usterek, dostawę części zamiennych i szybko zużywających się i wykonywanie (okresowych) pomiarów i kalibracji mających na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami technicznymi oraz statuowanymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także utrzymanie w stałej sprawności systemów ciągłego monitoringu emisji spalin, zarówno wykorzystywanych do celów rozliczeniowych jak i technologicznych, w szczególności poprzez:

— utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym poprzez realizację planowych przeglądów, usuwanie awarii, dostawę części zamiennych i materiałów szybko zużywających się,

— zapewnienie jakości AMS, zgodnie z PN-EN 14181,

— spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2019 r. poz. 2286);

— zabezpieczenie dla służb inżynieryjnych, ruchowyc…

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 148-364025

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: