Servicios - 452544-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de ingeniería geotécnica

2020/S 187-452544

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 154-378039)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 Sp. z o.o., w imieniu którego działa Pełnomocnik PGE Baltica Sp. z o.o.
Dirección postal: Mokotowska 49
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-542
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Janicka, Ewa Klepczarek
Correo electrónico: joanna-janicka@gkpge.pl
Teléfono: +48 885169987
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gkpge.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 Sp. z o.o. w imieniu którego działa Pełnomocnik PGE Baltica Sp. z o.o.
Dirección postal: Mokotowska 49
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-542
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Janicka, Ewa Klepczarek
Correo electrónico: joanna-janicka@gkpge.pl
Teléfono: +48 885169987
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gkpge.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica – 2 Sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica – 3 Sp. z o.o.

Número de referencia: POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2020
II.1.2)Código CPV principal
71332000 Servicios de ingeniería geotécnica
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica – 2 Sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica – 3 Sp. z o.o. Celem wstępnej, inwazyjnej, geotechnicznej kampanii badawczej jest poznanie geologicznych warunków podłoża i jego parametrów geotechnicznych. Przewiduje się, że pozwoli to na stworzenie wstępnej charakterystyki warunków gruntowych, które zostaną następnie uwzględnione w modelu gruntu i procesie projektowania koncepcyjnego fundamentów turbin. Opis potrzeb i wymagań stanowi Załącznik nr 1 do instrukcji (dokument poufny). Dokumenty (jawne) są dostępne w systemie GK PGE pod adresem: http://swpp2.gkpge.pl. Ostateczny opis przedmiotu zamówienia zawarty będzie w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), który zostanie przekazany Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 154-378039

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: