Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 452602-2017

14/11/2017    S218

Latvija-Rīga: Tehniskā palīdzība cilvēkresursu vadības jomā un valodu apmācības pakalpojumi

2017/S 218-452602

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: BEREC birojs
Pasta adrese: Z. A. Meierovica bulv. 14, 2nd floor
Pilsēta: Riga
NUTS kods: LV006 Rīga
Pasta indekss: 1050
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Procurement Team
E-pasts: procurement@berec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://berec.europa.eu/
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3051
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: BEREC birojs
Pasta adrese: Z. A. Meierovica Bulvaris 14, 2nd floor
Pilsēta: Riga
Pasta indekss: 1050
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Procurement Team
E-pasts: procurement@berec.europa.eu
NUTS kods: LV006 Rīga
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://berec.europa.eu/
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Tehniskā palīdzība cilvēkresursu vadības jomā un valodu apmācības pakalpojumi.

Atsauces numurs: BEREC/2017/07/OT.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79500000 Biroja palīgpakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Tehniskās palīdzības sniegšana cilvēkresursu vadības jomā un valodu apmācības pakalpojumu nodrošināšana BEREC birojam.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Tehniskā palīdzība cilvēkresursu vadības jomā

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79621000 Biroja personāla nodrošināšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

BEREC biroja telpas.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Tehniskā palīdzība cilvēkresursu vadības jomā, tai skaitā attiecīga papildu administratīvā palīdzība, kas saistīta ar BEREC biroja cilvēkresursu vadības pasākumiem, ar mērķi izpildīt gada un daudzgadu mērķus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 600 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

automātiski atjaunojams ne vairāk kā 3 reizes. Maksimālais darbības laiks nevar pārsniegt 48 mēnešus.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Valodu apmācības pakalpojumi

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
80580000 Valodu mācību kursu pasniegšana
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

BEREC biroja telpās vai darbuzņēmēja telpās, ja to pieprasa BEREC birojs.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Valodu apmācības pakalpojumi jānodrošina 3 dažādās paketēs atbilstoši apmācības formātam, kas atšķiras atkarībā no auditorijas, laika, biežuma, norises vietas, sasniedzamajiem mērķiem un rezultātiem.

— I pakete: valodu apmācība grupā BEREC biroja telpās.

— II pakete: individuāla valodu apmācība vai valodu apmācība 2 personām BEREC biroja telpās vai – ja to pieprasa BEREC birojs – darbuzņēmēja telpās.

— III pakete: papildu pakalpojumi valodu jomā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums dienās: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

automātiski atjaunojams ne vairāk kā 3 reizes. Maksimālais darbības laiks nevar pārsniegt 48 mēnešus.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/12/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 04/01/2018
Vietējais laiks: 11:00

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/11/2017