Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 452739-2021

08/09/2021    S174

Taliansko-Ispra: Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC

2021/S 174-452739

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 162-425807)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning and Waste Management (D&WM)
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC

Referenčné číslo: JRC/IPR/2021/OP/1764
II.1.2)Hlavný kód CPV
34144210 Požiarnické vozidlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Nákup nového požiarneho vozidla pre konvenčné a nekonvenčné zásahy na pracovisku JRC v Ispre.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/09/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 162-425807

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 24/09/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 01/10/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 27/09/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 04/10/2021
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: