Услуги - 45285-2022

TIЗаглавиеИcпaния-Аликанте: Предоставяне на услуги, свързани с входящи, изходящи, картови и електронни плащания за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
NDНомер на публикацията на обявлението45285-2022
PDДата на публикуване28/01/2022
OJНомер на броя на ОВ S20
TWГрад/населено място на купувачаАЛИКАНТЕ
AUОфициално наименование на купувачаСлужба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (V-03965324)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаES
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен17/01/2022
DTКраен срок за подаване04/03/2022
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)66110000 - Услуги в областта на банковото дело
66172000 - Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ES521
IAИнтернет адрес (URL)https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048