Tjänster - 45304-2022

28/01/2022    S20

Belgien-Bryssel: Stöd till bedömning av medlemsstaternas tvååriga lägesrapporter om energi och klimat, utarbetande av kommissionens bedömningsrapport enligt förvaltningsförordningen och klimatlagen och kommissionens bedömning av nationell energi

2022/S 020-045304

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 251-665516)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för klimatpolitik (CLIMA), CLIMA.C.2 – Governance and Effort Sharing
Postadress: Avenue de Beaulieu 24, Beaulieulaan 24
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1160
Land: Belgien
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till bedömning av medlemsstaternas tvååriga lägesrapporter om energi och klimat, utarbetande av kommissionens bedömningsrapport enligt förvaltningsförordningen och klimatlagen och kommissionens bedömning av nationell energi

Referensnummer: CLIMA/2021/OP/0006
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Stöd till bedömningen av medlemsstaternas tvååriga lägesrapporter om energi och klimat, utarbetandet av kommissionens lägesbedömningsrapport enligt förvaltningsförordningen och klimatlagen samt kommissionens utvärdering av utkastet till och de slutliga uppdaterade nationella energi- och klimatplanerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 251-665516

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 14/02/2022
Ska det stå:
Datum: 14/03/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/02/2022
Ska det stå:
Datum: 16/03/2022
VII.2)Övriga upplysningar: