Építési beruházás - 453201-2020

28/09/2020    S188

Magyarország-Szeged: Építési munkák

2020/S 188-453201

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koczkás Izabella
E-mail: koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu
Telefon: +36 62544062
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.u-szeged.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EFOP-4.2.1-16-2017-00014 sz. projekt kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000785682019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 sz. projekt kivitelezési projektelemeinek (1. EKT; 2. FOK) megvalósítása 2 részajánlati körben

1. részajánlati kör: Volt Sebészeti Klinika felújítása, átalakítása és bővítése révén az Egészségtudományi Képzési Tömb épületének kivitelezése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 sz. projekt keretében.

2. részajánlati kör: Jelenlegi 2. sz. rendelőintézet felújítása, átalakítása és bővítése révén az SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 sz. projekt keretében.

Projektazonosító: 45/Ny/2019/SZTE

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 127 161 028.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

SZTE EKT épületének kivitelezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6720 Szeged, Szőkefalvi Nagy Béla utca 6., továbbá Megrendelő székhelye, továbbá a Felek által esetileg és együttesen meghatározott egyéb helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Volt Sebészeti Klinika felújítása, átalakítása és bővítése révén az Egészségtudományi Képzési Tömb épületének kivitelezése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 sz. projekt keretében.

Az ingatlan 2652 műemléki törzsszám alatt nyilvántartott.

A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei (tájékoztató jelleggel):

Összes hasznos alapterület: 8030,39 m2 (építész műszaki leírás alapján)

Hőszigetelés: 4130 m2

Vakolás: 17704 m2

Hőszigetelő homlokzati alapvakolat képzése: 2336 m2

Csapadékvíz tározó: 150 m3

Nyílászáró cseréje: 802 db

Liftek: 1 db 15 személyes 1125 kg teherbírású lift építése

1 db 13 személyes 1000 kg teherbírású lift építése

1 db 8 személyes 630 kg teherbírású lift építése

Meleg burkolás: 6128 m2

Hideg burkolás: 1926 m2

13 db légkezelő rendszer 114 980 m3/óra össz. légszállítású gépészeti rendszer, amely részben steril tereket is ellát

Fan-coil fűtési és hűtési rendszer: 144 db

Légkezelő: 13 db

Tervezett vizes berendezési tárgyak:

Szerelőkeretes wc 65 db

Mozgáskorlátozott wc 12 db

Mosdó 44 db

Mosogató 60 db

Szerelőkeretes piszoár 16 db

Zuhanyzó 14 db

Falikút 4 db

Műtő és boncasztal (csatl.) 16 db

Tanlaborok (csatl.) 41 db

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns - alkalmassági követelményen felüli - többlettapasztalata naptári hónapban [minimum 0; maximum 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás vállalása - naptári hónapban [minimum 0; maximum 12 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma [min. 0 fő, max. 5 fő] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének csökkentése (tonna) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott tételek és munkanemek tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jogot köti ki. A vételi jog - összefoglaló jelleggel - az alábbi tételekre terjed ki (a továbbiakban: opciós tételek):

1. Légtechnikai és gépészeti berendezések

2. Audiovizuális eszközök

— strukturált hálózat

— hálózati aktív eszközök

— WIFI hálózat

— IP telefon

— kamera rendszer

— kaputelefon

— vizuáltechnika

— behatolásjelző rendszer

— beléptető rendszer

— ügyfélhívó rendszer

Ajánlatkérő a vételi jog gyakorlására a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül jogosult. A vételi jog alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult eldönteni, hogy

— mely tétel(ek)re, és

— e tétel(ek) tekintetében (legfeljebb a maximális mennyiség erejéig) mekkora mennyiség vonatkozásában

Kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően a vételi joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós tételek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott maximális mennyiségek részleges és/vagy teljeskörű lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) - 4.2.1-16-2017-00014

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6720 Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3., továbbá Megrendelő székhelye, továbbá a Felek által esetileg és együttesen meghatározott egyéb helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés alapján a jelenlegi 2. sz. rendelőintézet felújítása, átalakítása és bővítése révén az SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében.

A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei (tájékoztató jelleggel):

Beépítési adatok:

Telek területe: 1978 m2;

Beépített alapterület: 869,4 m2

Meglévő beépítettség: 43,90 %

Meglévő építménymagasság: 15,72 m

Tervezett beépített alapterület: 1028,1 m2

Tervezett beépítettség: 51,92 %

Tervezett építménymagasság: 12,94 m

Összes hasznos alapterület: 4594,72 m2

Főbb mennyiségi mutatók:

Hőszigetelés (átszellőztetett ásványgyapot) 2284 m2

Szellőztetett ásványgyapot homlokzati hőszigetelés: 1522 m2

Vakolás 4500 m2

Burkolat (hideg és meleg) 3910 m2

Ajtó + ablakcsere 356 db

Tervezett vizes berendezési tárgyak:

Szerelőkeretes wc 74 db

Mozgáskorlátozott wc 14 db

Mosdó 168 db

Mosogató 22 db

Szerelőkeretes piszoár 21 db

Zuhanyzó 40 db

Falikút 10 db

Fogorvosi székek (csatl.) 68 db

Tanlaborok (csatl.) 24 db

Autokláv, mosogatógép (csatl.) 4 db

A meglévő L1 és L2 jelű felvonó cseréje 18 személyesre 1000 kg teherbírással 2 db

L3 új építésű személyfelvonó (8 személyes 630 kg teherbírással) építése 1 db

L4 és L5 új építésű teherfelvonó (100 kg teherbírással) építése 2 db

Beépítendő napelemes rendszer: 58 db, tervezett teljesítmény 15,9 kVA /~16 kW/

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.5. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns - alkalmassági követelményen felüli - többlettapasztalata naptári hónapban [minimum 0; maximum 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás vállalása - naptári hónapban [minimum 0; maximum 12 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma [min. 0 fő, max. 5 fő] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének csökkentése (tonna) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) - 4.2.1-16-2017-00014

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 170-414536
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

SZTE EKT épületének kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81647497
Postai cím: Kossuth utca 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu
Telefon: +36 78548044
Fax: +36 78548031
Internetcím: http://www.aktivkft.co.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 297 933 243.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: építőmesteri és szakipari munkák, műemléki védelem alatt álló épület felújítása, nyílászárók cseréje, személyfelvonók kiépítési munkái, útépítési munkák, épületfelügyeleti és automatika rendszer kiépítése, tűzjelző rendszer kiépítése, gyengeáramú rendszerek szerelése, orvosi gáz kiépítési munkái, külső közmű kiépítési munkái, épületgépészeti rendszerek szerelése, légtechnikai rendszerek szerelése, audió és vizuális technikai rendszerek szerelése, épületvillamossági szerelési munkák, MV-É-M felelős műszaki vezetés V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Katavics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószáma: 11873075-2-18) Kiss Épületgépész Kft. (adószáma: 12933615-2-17) Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft. (adószáma: 10392380-2-43) Dr. Bakó Tibor E.V. (adószáma: 61247817-1-22) V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Katavics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószáma: 11873075-2-18) - M/1.1. alkalmasság Kiss Épületgépész Kft. (adószáma: 12933615-2-17) - M/1.1. alkalmasság Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft. (adószáma: 10392380-2-43) - M/1.1. alkalmasság Dr. Bakó Tibor E.V. (adószáma: 61247817-1-22) - M/2.1. alkalmasság.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +36 62541762
Fax: +36 62541763
Internetcím: http://www.del-konstrukt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 829 227 785.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

Igénybe venni:építészet, gépészet, villamos munkák, MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok. Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:Fraknóy Zsolt e.v. (adószáma: 75919120-1-26). g

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:Fraknóy Zsolt e.v. (adószáma: 75919120-1-26) - M/2.8. alkalmasság.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) Az 1. részajánlati kör - SZTE EKT épületének kivitelezése - vonatkozásában ajánlattevők:

— AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6344 Hajós, Kossuth Utca 21.; adószáma: 10459340203

— KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.; adószáma: 12614277-2-06

2.) Az 1. részajánlati körben - SZTE EKT épületének kivitelezése - további benyújtott, figyelembe nem vett ajánlat ajánlattevőjének neve és címe, továbbá az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlattevő neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.

1. Tartalékkerettel számolt teljes nettó vállalkozói átalánydíj [nettó Ft]: 7 030 173 621 Ft

2. Többletjótállás vállalása - naptári hónapban [minimum 0; maximum 12 hónap]: 0

3. Az M/2.5. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns - alkalmassági követelményen felüli - többlettapasztalata naptári hónapban [minimum 0; maximum 36 hónap]: 0

4. A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma [min. 0 fő, max. 5 fő]: 5

5. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének csökkentése (tonna): 2793

Indokolás: Ajánlattevő a rendelkezésre álló határidőn belül nem nyilatkozott, hogy a meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártának időpontját követően fenntartja ajánlatát, melyre tekintettel ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot nem veszi figyelembe.

3.) A 2. részajánlati kör - SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése - vonatkozásában ajánlattevők:

— KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.; adószáma: 12614277-2-06

— Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6724 Szeged, Cserzy Mihály Utca 35.;adószáma: 25284801206

— FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. Székhelye: 6725 Szeged, Kálvária Sgt. 87/B.; adószáma: 11391069-2-06.

4.) A 2. részajánlati körben - SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése - további benyújtott, figyelembe nem vett ajánlat ajánlattevőjének neve és címe, továbbá az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

Ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. Székhelye: 6725 Szeged, Kálvária Sgt. 87/B.

1. Tartalékkerettel számolt teljes nettó vállalkozói átalánydíj [nettó Ft]: 3 358 119 846 Ft

2. Többletjótállás vállalása - naptári hónapban [minimum 0; maximum 12 hónap]: 1

3. Az M/2.5. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns - alkalmassági követelményen felüli - többlettapasztalata naptári hónapban [minimum 0; maximum 36 hónap]: 9

4. A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma [min. 0 fő, max. 5 fő]: 5

5. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének csökkentése (tonna): 2409

Indokolás: Ajánlattevő a rendelkezésre álló határidőn belül nem nyilatkozott, hogy a meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártának időpontját követően fenntartja ajánlatát, melyre tekintettel ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot nem veszi figyelembe.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/09/2020