Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 453234-2020

28/09/2020    S188

Sverige-Johanneshov: Markanläggning

2020/S 188-453234

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 243-596145)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Nationellt registreringsnummer: 556034-8970
Postadress: Palmfeltsvägten 5
Ort: Johanneshov
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 121 62
Land: Sverige
Kontaktperson: Alma Engström
E-post: alma.engstrom@sisab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://sisab.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS Markentreprenader 2020

Referensnummer: 2019-00390
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45236000 Markanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/09/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 243-596145

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: I.3
Plats där texten ska ändras: Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på:
I stället för:
Ska det stå:
VII.2)Övriga upplysningar:

Annonsen har flyttat till Stockholms stads egen annonsportal "Kommers Annons Stockholm"