Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 453273-2021

08/09/2021    S174

Poland-Warsaw: Beds for medical use

2021/S 174-453273

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 5252095155
Postal address: ul. Mikołaja Kopernika 43
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-328
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@wsdz.pl
Telephone: +48 228305400/+48 228305421
Fax: +48 228305399
Internet address(es):
Main address: www.wsdz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Reference number: WSDZ.KZ.270.6.2021
II.1.2)Main CPV code
33192100 Beds for medical use
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa wyposażenia do WSDZ SPZOZ. Szczeg. opis przedm. zam. zawiera zał.nr 2 do SWZ 2.1-2.10 odpowiednio dla danej części.

1 Udogodnienia dla pacjenta / pozycjonery

2 WYP.: Parawany medyczne, Wagi, Stojaki na kroplówkę, Wózki opatrunkowe, zabiegowe, oddziałowe, anestezjologiczne, Asystory przyłóżkowe, Walizka interwencyjna z butlą tlenową, Aparat do uwidaczniania naczyń

3 Urządzenia i sprzęt sanitarno-porządkowy

4 WYP. MED.: Stolik typu MAYO, Stolik na brudne narzędzia, Stolik narzędziowy, Podest operacyjny, Stojak z miskami na odpady operacyjne, Szafka mobilna na sprzęt instrumentalny, Wózki zabiegowe, Zbieracze na odpady i brudną bielizną

5 Łóżka szpitalne z wyposażeniem, szafki przyłóżkowe, wózki transportowe z konfiguracją fotela, wózek transportowy przezierny

6 Urz. i sprzęt sanitarno-porządkowy – pralnica i suszarka

7 Myjka-dezynfektor do obuwia, fumigator, mata dekontaminacyjna

8 Ochrona radiol.

9 Manometryczno-Pehametryczna diagnostyka przewodu pokarmowego

10 mikroskop operac

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Udogodnienia dla pacjenta / pozycjonery

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

WYP.: Parawany medyczne, Wagi, Stojaki na kroplówkę, Wózki opatrunkowe, zabiegowe, oddziałowe, anestezjologiczne, Asystory przyłóżkowe, Walizka interwencyjna z butlą tlenową, Aparat do uwidaczniania n

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia i sprzęt sanitarno-porządkowy

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

WYP. MED.: Stolik typu MAYO, Stolik na brudne narzędzia, Stolik narz., Podest operacyjny, Stojak z miskami na odpady operacyjne, Szafka mobilna na sprzęt instrumentalny, Wózki zab., Zbieracze na odpad

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka szpitalne z wyposażeniem, szafki przyłóżkowe, wózki transportowe z konfiguracją fotela, wózek transportowy przezierny

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33192100 Beds for medical use
33192120 Hospital beds
33193000 Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia i sprzęt sanitarno-porządkowy – pralnica i suszarka

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
42995000 Miscellaneous cleaning machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjka-dezynfektor do obuwia, fumigator, mata dekontaminacyjna

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
42995000 Miscellaneous cleaning machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochrona radiologiczna

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manometryczno-Pehametryczna diagnostyka przewodu pokarmowego

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

mikroskop operacyjny

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.10 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (projekt umowy) stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. (4a- 4b odpowiednio dla danej części)

Zamawiający jest uprawniony do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w trybie przewidzianym w art. 455 ustawy Pzp.

Szczegółowe warunki i zakres zmiany umowy wskazano w szczególności w § 8; § 9 Załącznika nr 4 (4a-4b) do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 w nawiązaniu do art. 138 pkt 2 Pzp. Zgodnie z art 89 Pzp. W celu skrócenia terminu składania ofert Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne na stronie internetowej zamawiającego i przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskie, zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 096-250348
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/09/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wadium nie jest wymagane.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII SWZ.

4. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII SWZ

6. Dla Części od 1 – 3, 6 – 10 - Wymagany termin wykonania zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od daty wezwania Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wezwanie zostanie przesłane przez Zamawiającego po zawarciu umowy, w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia

7. Dla Części 4; 5 - Wymagany termin wykonania zamówienia: do 120 dni kalendarzowych od daty wezwania Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wezwanie zostanie przesłane przez Zamawiającego po zawarciu umowy, w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia

8. Dotyczy części 1 – 4, 6 -10

Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 24 pełne miesiące.

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 pełne miesiące oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SWZ.

Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 36 pełnych miesięcy.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 36 pełnych miesięcy.

9. Dotyczy części 5

Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 60 pełnych miesięcy.

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SWZ.

Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 72 pełnych miesięcy.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 72 pełne miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 72 pełne miesiące.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX, rozdział 2 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2021