Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 453308-2023

Submission deadline has been amended by:  563010-2023
26/07/2023    S142

Polen-Lublin: Zelte

2023/S 142-453308

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Nationale Identifikationsnummer: 000173580
Postanschrift: ul. Strażacka 7
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-012
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Baran
E-Mail: tbaran@kwpsp.lublin.pl
Telefon: +48 815351240
Fax: +48 815329700
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kwpsplublin.bip.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Ochrona przeciwpożarowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym z podziałem na części

Referenznummer der Bekanntmachung: WL.2371.15.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39522530 Zelte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym z podziałem na części.

W skład każdego zestawu sprzętowego wchodzą następujące elementy:

- namiot pneumatyczny ratowniczy - 1 szt.;

- agregat prądotwórczy - 1 szt.;

- nagrzewnica olejowa powietrza - 1 szt.;

- łóżko polowe - 10 szt.;

- stół polowy - 1 szt.;

- krzesło polowe składane - 10 szt.;

- przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt.;

- przedłużacz elektryczny - 1 szt.;

- rozdzielacz elektryczny - 1 szt.;

- czujnik tlenku węgla - 1 szt.;

- czujnik dymu - 1 szt.;

- gaśnica proszkowa - 1 szt.

- przyczepa lekka dwuosiowa - 1 szt.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1) Część I - Dostawa 12 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym;

2) Część II - Dostawa 12 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Obowiązuje jeden wspólny Opis przedmiotu zamówienia dla obydwu części zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 435 686.72 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I - Dostawa 12 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31122000 Stromerzeugungsanlagen
31224810 Verlängerungskabel
31680000 Elektrische Bedarfsartikel und Zubehör
34223300 Anhänger
35125100 Sensoren
38431200 Rauchmelder
38543000 Gasmelder
39112000 Stühle
39121200 Tische
39522520 Feldbetten
39522530 Zelte
39715200 Heizgeräte
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
NUTS-Code: PL814 Lubelski
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Sprzęt zostanie przekazany do jednostek OSP z terenu KP(M) PSP woj. lubelskiego: Biała Podlaski, Chełm, Lubartów, Łęczna, Łuków, Opole Lub., Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Włodawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Części I zamówienia jest dostawa 12 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym.

W skład każdego zestawu sprzętowego wchodzą następujące elementy:

- namiot pneumatyczny ratowniczy - 1 szt.;

- agregat prądotwórczy - 1 szt.;

- nagrzewnica olejowa powietrza - 1 szt.;

- łóżko polowe - 10 szt.;

- stół polowy - 1 szt.;

- krzesło polowe składane - 10 szt.;

- przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt.;

- przedłużacz elektryczny - 1 szt.;

- rozdzielacz elektryczny - 1 szt.;

- czujnik tlenku węgla - 1 szt.;

- czujnik dymu - 1 szt.;

- gaśnica proszkowa - 1 szt.

- przyczepa lekka dwuosiowa - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Obowiązuje jeden wspólny Opis przedmiotu zamówienia dla obydwu części zamówienia. SWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na stronie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej pod adresem: zampub@kwpsp.lublin.pl , przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/.

2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

5. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/authentication/login

b) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/authentication/register, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;

c) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.

d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne

i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;

d) Włączona obsługa JavaScript;

e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;

f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 717 843.36 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027. Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr FELU.03.01-IZ.00-0001/23-00 z dnia 31.03.2023 r. Nr Projektu FELU.03.01-IZ.00-0001/23.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na podstawie art. 257 pkt 1 w zw. z art. 259 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w odniesieniu do jego poszczególnych części, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części poszczególnych części zamówienia, nie zostały Mu przyznane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II - Dostawa 12 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31122000 Stromerzeugungsanlagen
31224810 Verlängerungskabel
31680000 Elektrische Bedarfsartikel und Zubehör
34223300 Anhänger
35125100 Sensoren
38431200 Rauchmelder
38543000 Gasmelder
39112000 Stühle
39121200 Tische
39522520 Feldbetten
39522530 Zelte
39715200 Heizgeräte
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
NUTS-Code: PL814 Lubelski
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Sprzęt zostanie przekazany do jednostek OSP z terenu KP(M) PSP woj. lubelskiego: Biłgoraj, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Świdnik, Tomaszów Lubelski, Zamość.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Części II zamówienia jest dostawa 12 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym.

W skład każdego zestawu sprzętowego wchodzą następujące elementy:

- namiot pneumatyczny ratowniczy - 1 szt.;

- agregat prądotwórczy - 1 szt.;

- nagrzewnica olejowa powietrza - 1 szt.;

- łóżko polowe - 10 szt.;

- stół polowy - 1 szt.;

- krzesło polowe składane - 10 szt.;

- przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt.;

- przedłużacz elektryczny - 1 szt.;

- rozdzielacz elektryczny - 1 szt.;

- czujnik tlenku węgla - 1 szt.;

- czujnik dymu - 1 szt.;

- gaśnica proszkowa - 1 szt.

- przyczepa lekka dwuosiowa - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Obowiązuje jeden wspólny Opis przedmiotu zamówienia dla obydwu części zamówienia. SWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na stronie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej c.d.

7. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:

a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .txt, .rtf, .pdf,.xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .zip,.tar, .gz (.gzip), .7Z, .xsl, XAdES, PAdES, CadES;

b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;

8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zadawanie pytań może być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zampub@kwpsp.lublin.pl lub za pośrednictwem specjalnego modułu zamieszczonego na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. W celu skorzystania z modułu na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP należy przejść do sekcji „Pytania i odpowiedzi”, a następnie kliknąć przycisk – „Zadaj pytanie”, w tym momencie system otworzy formularz, w którym należy wpisać treść pytania oraz (jeżeli jest taka potrzeba) dodać załącznik. Następnie należy kliknąć przycisk „Zadaj pytanie”. Pytania mogą zadawać tylko zalogowani użytkownicy (aby zadać pytanie należy posiadać konto w aplikacji).

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 10.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 717 843.36 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027. Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr FELU.03.01-IZ.00-0001/23-00 z dnia 31.03.2023 r. Nr Projektu FELU.03.01-IZ.00-0001/23.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia całego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały Mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej c.d.

13. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 10 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku przetargu nieograniczonego na „Dostawę 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym z podziałem na części” (WL.2371.15.2023) jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20 – 012 Lublin;

b) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl );

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego

na „Dostawę 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym z podziałem na części” (WL.2371.15.2023);

d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia;

f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące prawa:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;

i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Klauzula RODO c.d.

j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka ZETO Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053608, REGON: 430248589, NIP: 7120156688, jako właściciel Platformy Zamówień Publicznych PZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ .

Ograniczenia stosowania RODO:

1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

4. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.

Podstawy wykluczenia z postępowania.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.) (przesłanki obligatoryjne wykluczenia z postępowania) oraz na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (przesłanka fakultatywna wykluczenia z postępowania).

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Podstawy wykluczenia z postępowania c.d.

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

5. Na podstawie art. 111 ustawy PZP, wykluczenie Wykonawcy następuje:

a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 - na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

b) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy PZP - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w wyroku został określony inny okres wykluczenia;

c) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

e) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, z wyjątkiem dokumentów lub oświadczeń, które należy złożyć razem z ofertą zgodnie ze stosownymi postanowieniami SWZ. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może złożyć jeden komplet podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych:

a) w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. Oświadczenie należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) odrębnie dla Wykonawcy, oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podmiotowe środki dowodowe c.d.

b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda:

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SWZ);

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy PZP (Załącznik nr 5 do SWZ);

- oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - razem z ofertą (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia wymienione w pkt b oraz następujące dokumenty zastępujące dokumenty wymienione w lit. b:

- zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w lit. b tiret 1 – informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w tym punkcie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

- zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w lit. b tiret 3 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w tym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,o których mowa w lit. c lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Dokument należy wystawić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem - w przypadku dokumentów, o których mowa w lit. c tiret 1 oraz nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem - w przypadku dokumentów, o których mowa w lit. c tiret 2.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

e) Wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których urzędujący członkowie organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnicy w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusze w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej albo prokurenci mają miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składają Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile

Wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest również zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

11. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, tj. w terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

12. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia JEDZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

13. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie JEDZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

14. W zakresie nieuregulowanym do podmiotowych środków dowodowych stosuje się przepisy:

- ustawy PZP;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415);

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Obowiązuje jeden, wspólny projekt umowy dla Części I i II, który zostanie dostosowany do specyfiki poszczególnych części zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/08/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/08/2023
Ortszeit: 12:15
Ort:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20 - 012 Lublin. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych elektronicznie na stronie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert z udziałem innych osób. Otwarcie następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii strony, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na ww. stronie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór pełnomocnictwa został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ.

3. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o Wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia.

4. Warunek niepodlegania wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia odrębnie.

5. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia następujących dokumentów:

a) JEDZ składany indywidualnie przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;

b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

c) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, przy czym każdy Wykonawca składa odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania. Dotyczy to również oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumentów żądanych od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej.

II. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie będzie

zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww.

dokumentów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Zdanie 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Organem właściwym w sprawach odwołań jest Krajowa Izba Odwoławcza.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

13. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes UZP. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.

14. W zakresie niewskazanym w niniejszej sekcji, do środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom stosuje się przepisy Działu IX ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/07/2023