TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 453363-2019

27/09/2019    S187

Tyskland-Köln: Horisont 2020-forskningsprojekt: Bemandede luftfartøjers sårbarhed over for droneangreb

2019/S 187-453363

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Postadresse: Konrad-Adenauer-Ufer 3
By: Cologne
NUTS-kode: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 50668
Land: Tyskland
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Internetadresse for køberprofilen: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5478
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: luftfartssikkerhed, miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Horisont 2020-forskningsprojekt: Bemandede luftfartøjers sårbarhed over for droneangreb

Sagsnr.: EASA.2019.HVP.09
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med projektet er at opnå en valideret forståelse af konsekvenserne af en potentiel kollision mellem massefremstillede droner (»trussel«) og bemandede luftfartøjer (»mål«), at identificere og anbefale strategier for dronedesign, der kan inddæmme den risiko, en kollision mellem droner og luftfartøjer kan medføre for et fly og dets besætning, at definere et designudkast/en teststandard for fremtidige droner, der skal markedsføres inden for EASA's åbne kategori.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hovedudførelsessted:

kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Liste over opgaver:

1) projektforberedelse

2) bestemmelse af kollisionsområde

3) udvikling og validering af trusselsmodeller

4) udvikling og validering af modeller over lokale mål

5) udvikling og validering af kollisionsmodeller og synteserapport om bemandede luftfartøjers sårbarhed

6) undersøgelse af effekten af batterikollisioner

7) design og udvikling af »kollisionsværktøjet«

8) analyse og fastlæggelse af designstrategier for ubemandede luftfartøjer med lavt potentiale for skadeforvoldelse i tilfælde af kollision

9) anbefaling af designstrategier og fastlæggelse af designstandarder og/eller teststandarder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Horisont 2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/12/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EASA's lokaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2019