Szolgáltatások - 453363-2019

27/09/2019    S187

Németország-Köln: Horizont 2020 kutatási projekt: a pilótával rendelkező légi járművek drón támadásokkal szembeni kiszolgáltatottsága

2019/S 187-453363

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA)
Postai cím: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Város: Cologne
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postai irányítószám: 50668
Ország: Németország
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.easa.europa.eu/the-agency
A felhasználói oldal címe: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5478
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: repülésbiztonság, környezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Horizont 2020 kutatási projekt: a pilótával rendelkező légi járművek drón támadásokkal szembeni kiszolgáltatottsága

Hivatkozási szám: EASA.2019.HVP.09
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt általános célkitűzése a tömegpiaci drónok pilótával rendelkező légi járművekkel történő lehetséges összeütközése eredményének hiteles mértékben való megértése, dróntervezési stratégiák azonosítása és ajánlása a drónok („fenyegetés“) és légi járművek („célpont“) ütközése - légi járműveket és utasaikat érintő - kockázatának csökkentéséhez, rajzolatterv/tesztszabvány meghatározása a jövőben piacra kerülő, az EASA nyílt kategóriájába tartozó drónokra vonatkozóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A feladatok listája:

1) Projekt-előkészítés;

2) Az ütközési keret megállapítása;

3) Kockázati modellek kidolgozása és hitelesítése;

4) Helyi célpontok modelljeinek kidolgozása és hitelesítése;

5) Ütközési modellek és a pilótával rendelkező légi járművekre irányuló összefoglaló jelentés kidolgozása és hitelesítése;

6) Az akkumulátorok összeütközésének hatását vizsgáló tanulmány;

7) Az „ütközési eszköz“ megtervezése és kidolgozása;

8) A pilóta nélküli légi járművekre irányuló, ütközés esetén alacsony sérülésokozási potenciállal bíró tervstratégiák elemzése és meghatározása;

9) Ajánlások megfogalmazása tervstratégiákra vonatkozóan, valamint szabványok terveinek és/vagy tesztszabványok meghatározása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Technikai minőség / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Horizont 2020

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/12/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 8 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/12/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség helyiségei.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/09/2019