Pakalpojumi - 453375-2019

27/09/2019    S187

Luksemburga-Luksemburga: Pētījums par Eiropas Savienības pensiju saistībām un citiem darba ņēmēju pabalstiem – aktuāra pakalpojumi

2019/S 187-453375

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide De Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Pasta indekss: L-1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Service des appels d'offres et contrats
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46667
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5455
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pētījums par Eiropas Savienības pensiju saistībām un citiem darba ņēmēju pabalstiem – aktuāra pakalpojumi

Atsauces numurs: AO 702
II.1.2)Galvenās CPV kods
66523000 Pensiju fondu konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir piešķirt tieša pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības par ekspertu pētījumu attiecībā uz tādu ikgadējo aprēķinu apstiprināšanu, ko veic:

— Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāts, kas ir atbildīgs par statistiku (Eurostat),

— Eiropas Parlamenta ģenerāldirektorāts, kas ir atbildīgs par finansēm (DG FINS), attiecībā uz Eiropas Savienības pensiju saistību un citu darba ņēmēju pabalstu apjomu.

Līgums paredz 5 darbu paketes. 1.–4. darbu pakete ietver ikgadējus uzdevumus, kas jau ir noteikti turpmākajiem 4 gadiem, un 5. darbu pakete atbilst papildu uzdevumiem, ko līgumslēdzēja iestāde varētu pieprasīt līguma izpildes laikā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas, izņemot sanāksmes Luksemburgā/Briselē. Informācijas drošības un darbinieku personas datu konfidencialitātes nolūkā darbuzņēmējam var tikt pieprasīts strādāt drošā datu telpā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Galvenā līguma daļa aptver 4 ikgadējos uzdevumus (par 2019., 2020., 2021. un 2022. gadu). Šī uzdevuma izpildei konsultantam būs jānovērtē šādas shēmas saskaņā ar Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu (IPSAS) Nr. 25 “Darbinieku pabalsti”:

— Eiropas ierēdņu pensiju shēmā (PSEO) noteiktais pabalsta pienākums gada beigās 2019. un 2021. gadam,

— Kopīgas veselības apdrošināšanas shēmā (JSIS) noteiktais pabalsta pienākums gada beigās 2020. un 2022. gadam,

— atsevišķu Eiropas iestāžu pārstāvju pensiju shēmā (PSMI) noteiktais pabalsta pienākums gada beigās 2020. un 2022. gadam,

— Eiropas Parlamenta deputātu obligāto pensiju un pārejas pabalstu shēmā (PSMEP / TASMEP) noteiktais pabalsta pienākums gada beigās 2020. un 2022. gadam,

— Eiropas Parlamenta deputātu brīvprātīgajā pensiju shēmā (Noteikumu par deputātu izdevumiem un piemaksām (PEAM) VIII pielikums) (VPSMEP) noteiktais pabalsta pienākums gada beigās 2019. un 2021. gadam.

15. uzdevumā plānotie (skatīt turpmāk 2. iedaļu) papildu uzdevumi attiecas uz papildu aktuārpētījumiem, ko palāta varētu pieprasīt līguma izpildes laikā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 600 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ES vispārējais budžets

II.2.14)Papildu informācija

Atklāšanas sanāksmes ar Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Parlamentu un Eurostat ir paredzētas 2020. gada janvārī.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

ja pretendents atbilst kādam no izslēgšanas kritērijiem, kas aprakstīti Finanšu regulas 136. un 141. pantā, un ja tā ir nolēmusi arī šīs regulas 143. pantā minētā komisija, palāta varētu noraidīt jebkuru piedāvājumu un piemērot administratīvus un finansiālus sodus. Pretendentiem jābūt rīcībspējīgiem izpildīt pakalpojumu līgumu, par kuru tie iesniedz pieteikumu. Kopā ar piedāvājumu tiks pieprasīts oficiāls godavārda apliecinājums attiecībā uz izslēgšanas un atlases kritērijiem. No pretendentiem, kuriem varētu piedāvāt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek pieprasīti šādi dokumenti attiecībā uz rīcībspēju:

1) pierādījums par reģistrāciju profesionālajā vai amatniecības reģistrā saskaņā ar pretendenta mītnes zemes tiesību aktu noteikumiem;

2) salasāma tā norīkojuma kopija, ar kuru tiek iecelta(-as) persona(-as), kas pilnvarota(-as) pārstāvēt pretendentu līgumu noslēgšanā, ja tā nav iekļauta iepriekš minētajā dokumentā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentu spējas pierāda tas, ka to vidējais gada apgrozījums katrā no pēdējiem 2 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti, (2017, 2018) ir vismaz 200 000 EUR. Pretendenti, kuriem varētu tikt piedāvāta līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, tiks lūgti iesniegt peļņas un zaudējumu aprēķinu kopijas un bilances.

Pretendentiem arī jābūt profesionālās darbības riska apdrošināšanai vismaz 150 000 EUR vērtībā.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

pretendentu vidējam gada apgrozījumam katrā no pēdējiem 2 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti, (2017, 2018) jābūt vismaz 200 000 EUR.

Pretendentiem arī jābūt profesionālās darbības riska apdrošināšanai vismaz 150 000 EUR vērtībā.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

lai pierādītu, ka pretendents izpilda tehnisko un profesionālo spēju prasības, tam ir jāiesniedz īss apraksts par 3 līdzīgiem projektiem (klienta nosaukums, datums un projekta ilgums, aktuāro aprēķinu priekšmets, maksas par projektu, pretendenta loma pakalpojuma izpildē konsorcija gadījumā) 3. pielikumā (6. veidlapā). Visa informācija tiks apstrādāta, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti. Palāta patur tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt atbilstošus pierādījumus.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

pretendentam pēdējos 3 gados jābūt izpildījušam vismaz 3 projektus aktuāro aprēķinu jomā. Minēto 3 projektu vidējai gada vērtībai jābūt vismaz 60 000 EUR (katram projektam). Pretendentam ir jābūt izpildījušam projektus. Ja pretendents bijis konsorcija sastāvā, jānorāda pretendenta loma pakalpojumu izpildē.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 08/11/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/11/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURGA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentiem vai to pārstāvim, kas vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, jāinformē Eiropas Revīzijas palāta rakstiski (fakss (+352) 4398-46667, e-pasts: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) ne vēlāk kā līdz 13.11.2019 (12:00) un jāuzrāda pretendējošā uzņēmuma piešķirtā pilnvara. Varēs piedalīties tikai 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Papildu informācijas pieprasījumi jāiesniedz rakstiski tīmekļa vietnes e-konkursa tīmekļa vietnē (“TED”) sadaļā “Jautājumi un atbildes” noklikšķinot uz virsraksta “Izveidot jautājumu” (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5455).

Papildu informācijas pieprasījumi, kas veikti vēlāk nekā 6 darbdienas pirms piedāvājumu saņemšanas termiņa, var netikt izskatīti.

Pretendentiem tiek lūgts ņemt vērā, ka iepirkuma dokumenti, tostarp cenu piedāvājuma veidlapa, kā arī citi pielikumi var tikt mainīti. Šim nolūkam pretendentiem ir ieteicams reģistrēties e-konkursa tīmekļa vietnē (“TED”), lai saņemtu paziņojumus. Pretendenta pienākums ir piedāvājumu iesniegšanas laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Interneta adrese: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzību Vispārējai tiesai var iesniegt 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas par to, vai viņa piedāvājums bijis veiksmīgs, vai, ja informēšana nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta, Service des appels d'offres et contrats
Pasta adrese: 12, rue Alcide De Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-1615
Valsts: Luksemburga
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46955
Interneta adrese: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/09/2019