Tjenesteydelser - 453376-2019

27/09/2019    S187

Etiopien-Addis Abeba: Levering af arbejdsrelaterede rejsebureautjenester til Den Europæiske Unions delegation i Den Afrikanske Union

2019/S 187-453376

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Union, Delegation of the European Union to the African Union
Postadresse: Kirkos subcity, Kebele 10, Roosevelt Street, PO Box 25223/1000
By: Addis Ababa
NUTS-kode: 00 Not specified
Land: Etiopien
Kontaktperson: Head for Administration
E-mail: DELEGATION-AFRICAN-UNION-HOA@eeas.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://eeas.europa.eu/delegations
Internetadresse for køberprofilen: https://eeas.europa.eu/delegations/african-union-au/area/jobs-funds_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5137
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5137
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af arbejdsrelaterede rejsebureautjenester til Den Europæiske Unions delegation i Den Afrikanske Union

Sagsnr.: EEAS/DELETHU/2019/OP/0026
II.1.2)Hoved-CPV-kode
63500000 Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrahenten skal stille det nødvendige personale og materiel til udførelsen af nedenstående arbejdsrelaterede rejsebureautjenester, herunder, men ikke begrænset til:

— indhentning af pristilbud på billetter til indenrigsflyrejser og internationale flyrejser,

— reservation og udstedelse af billetter til indenrigsflyrejser og internationale flyrejser,

— ændringer og annulleringer af reservationer,

— information om særlige sæsonbestemte billetpriser og pakker tilbudt af flyselskaberne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 540 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63500000 Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Addis Abeba, Etiopien. Rejserne vil hovedsageligt finde sted i Etiopien og Europa, men også til andre destinationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 540 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 09:00
Sted:

Åbningen vil finde sted i Bruxelles (UTC+1:00) og blive transmitteret direkte den Europæiske Unions delegation i Den Afrikanske Union kl. 11:00 (UTC+3:00).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Hvert 4. år.

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tidsfristen for modtagelse af bud er angivet under punkt IV.2.2), hvor lokal tid skal forstås som lokal tid i Bruxelles.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2019