Építési beruházás - 453418-2016

23/12/2016    S248

Magyarország-Budapest: Felsővezeték építése

2016/S 248-453418

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály, projektvezető
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_dypmqf/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvldi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Aszófő)” projekt...

Hivatkozási szám: V029.02
II.1.2)Fő CPV-kód
45234160 Felsővezeték építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

„Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Aszófő)” projekt felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234100 Vasútépítés
45234116 Pályaépítés
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Szabadbattyán-Aszófő vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Aszófő)” projekt felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése, az alábbi főbb mennyiségekkel:

1. Szabadbattyán – Aszófő vasútvonal villamosítása, 50Hz-es 25 kV-os váltakozó áramú villamos felsővezeték tervezése és építése: 60 km.;

2. Villamos alállomás tervezése és kivitelezése 2 helyszínen;

2.1. Szabadbattyán meglevő 120/25 kV-os alállomás bővítése és átépítése Megrendelő által biztosított transzformátorral, távvezeték építése a betápláló fázishatárig;

2.2. Aszófő meglevő 120/25 kV-os alállomás MÁV célú bővítése Megrendelő által biztosított transzformátorral, távvezeték építése a betápláló fázishatárig;

3. Váltófűtés tervezése és kivitelezése: 42 csoport kitérő;

4. Optikai kábel tervezése és építése (vasútvillamosítás részeként) 60 km;

5. Összevont vasúti üzemirányítási rendszer telepítése (vasútvillamosítás részeként);

6. Felsővezeték energia távvezérlés (FET) létesítése (vasútvillamosítás részeként):

6.1. Állomáson 8 db;

6.2. Fázishatáron: 3 db;

7. Kitérőcsere illetve beépítés, alépítmény megerősítéssel:

7.1. Polgárdi ipartelepek állomás: 4 csoport;

7.2. Polgárdi állomás: 2 csoport;

7.3. Csajág állomás: 5 csoport;

7.4. Balatonkenese állomás: 4 csoport;

7.5. Balatonfűzfő állomás: 4 csoport;

7.6. Balatonalmádi állomás: 4 csoport;

7.7. Alsóőrs állomás: 5 csoport;

7.8. Balatonfüred állomás: 12 csoport;

7.9. Aszófő állomás: 2 csoport;

8. Vágányépítés alépítmény megerősítéssel: 11,5 km;

9. Lokális alépítmény megerősítése: 700 vm;

10. Alépítménykorona szélesítése: 1 900 vm;

11. Ágyazatrostálás 8 750 vm;

12. Edilonos rendszerű vágány építése: 180 m;

13. Peronépítés (SK + 55 cm magasperon kiselemes burkolattal, 250 m hosszban):

13.1. Állomáson középperon: 9 db;

13.2. Megállóhelyen: 7 db;

14. Burkolt árok építése: 4 800 fm;

15. Szivárgórendszer építése: 14 km.;

16. Egy vagy több vágányt keresztező, szintbeli keresztezést biztosító útátjáró, gyalogos vagy szolgálati építése, átépítése:

16.1. Vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró: 29 csoport;

16.2. Vasúti-gyalogos keresztezést biztosító gyalogos átjáró: 23 csoport;

16.3. Peronok megközelítését biztosító gyalogos átjáró: 11 csoport;

16.4. Állomáson üzemi átjáró: 3 csoport;

17. Peronaluljáró felújítása Balatonfüred állomáson;

18. Peronaluljáró lépcsőkarok felújítása Csajág, Balatonalmádi és Balatonfüred állomásokon;

19. Peronok akadálymentes megközelítésére liftek beépítése Balatonalmádi és Balatonfüred állomáson: 4 db;

20. Kisműtárgyak építése/átépítése: 3 db;

21. Lépcsők illetve rámpa felújítása Balatonakarattya megállóhelyen;

22. Hídszigetelés felújítása műtárgyon: 2 db;

23. Vasúti perontető felújítása/átépítése Balatonfüred állomáson;

24. Szolgálati helyeken esőbeállók telepítése: 21 db;

25. Vagyonvédelmi, tűzjelző berendezések telepítése felvételi épületekben: 7 db;

26. Alsóörs állomáson erősáramú kirendeltség kialakítása;

27. Balatonfüred állomáson KÖFI központ kialakítása;

28. Állomások távvezérelhetőségének kiépítése 8 állomáson;

29. Állomási biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően, 8 db. állomáson;

30. Közüzemi keresztezések szabványosítása;

31. Kivitelezéshez szükséges kiviteli és engedélyezési illetve egyesített tervek készítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata, az előírt 36 hónap minimális időn felül (egész hónap) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M.2)3 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata, az előírt 36 hónap minimális időn felül (egész hónap) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M.2)4 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata, az előírt 36 hónap minimális időn felül (egész hónap) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP (feltételes közbeszerzés).
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 1-10 pont; 1 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Az értékelés az ár esetén fordított arányosítással, az 1-4. részszempont esetén egyenes arányosítás módszerével történik.

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték a kitöltési szabályok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

— Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

— Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 – 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

— A benyújtandó nyilatkozatoknak / igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

SZT2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1)-2) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az EEKD-ban tüntesse fel.)

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)].

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (felsővezeték építési és/vagy vasútépítési és/vagy kiegészítő építési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti

1) felsővezeték építési és/vagy vasútépítési és/vagy kiegészítő építési munkákból származó, valamint

2) országos vasúti pályahálózat részét képező vonalszakasz terveinek készítéséből származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) – P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdésére is.

A P1)-P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fenti alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évek közül több, mint 1 évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (felsővezeték építési és/vagy vasútépítési és/vagy kiegészítő építési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 16 000 000 000 HUF értéket;

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy az előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bek.).

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a felsővezeték építési és/vagy vasútépítési és/vagy kiegészítő építési munkákból származó árbevétele nem érte el összesen a nettó 16 000 000 000 HUF értéket; valamint az országos vasúti pályahálózat részét képező vonalszakasz terveinek készítéséből származó árbevétele összesen a nettó 850 000 000 HUF értéket.

A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő „országos vasúti pályahálózat” fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16 pontja szerinti fogalmat érti.

„Kiegészítő építési munkák” azon elvégzendő feladatok összefoglaló neve, amelyek biztosítják a vasúti forgalom zavartalan lebonyolítását, a felsővezetéki rendszer kiépítését követően is (pl. szükséges pályamunkák, a biztosítóberendezés és távközlés védelembe helyezése, utasforgalmi tájékoztató rendszer, közművek védelembe helyezése, kis-, közép-, és nagyfeszültségű vezetékkeresztezések szabványosítása).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— az építési beruházás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— az építési beruházás mennyisége,

— az ellenszolgáltatás nettó összege,

— az ellenszolgáltatásból részesülés aránya,

— a teljesítés ideje és helye,

— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (azaz üzembe helyezés és/vagy próba üzembe helyezés és/vagy sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

— a végzettségek, képzettségek igazolása

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

1. legalább 1 db 120/25 kV-os, vagy azt meghaladó feszültségű, transzformátor alállomás építésére, vagy bővítésére, vonatkozó minimum nettó 600 millió HUF értékhatárt elérő referencia, amely magában foglalja a nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika, védelem szerelését;

2. legalább 40 km egyvágányú országos vasúti pályahálózaton (továbbiakban: OVP) végzett, váltakozó áramú villamos felsővezeték építése oszlopsoron történő alállomási kitápláló vezeték kiépítésével, vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték, szigetelők cseréje illetve kiépítése);

3. legalább összesen 20 csoport számítógép által vezérelt villamos váltófűtő rendszer kiépítése kitérőkben;

4. OVP-n legalább 6 csoport kitérőt tartalmazó állomás átépítése és/vagy építése engedélyezési és/vagy kivitelezése terveinek elkészítése;

5. OVP-n legalább 40 km egyvágányú vasúti pálya átépítése és vagy építése engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése;

6. OVP-n legalább 40 km egyvágányú, vasúti pálya 25 kV 50 Hz rendszerű vasúti villamos felsővezeték átalakítása és vagy létesítése engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben az teljesíti az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést; a vágányhossz tekintetében 1 km kétvágányú referencia egyenértékű 2 km egyvágányú referenciával. Az állomási vágányokat azok teljes hosszával lehet szerepeltetni.

Ajánlatkérő az OVP fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16 pontja szerinti fogalmat érti.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

1. Legalább 1 fő projektvezető, aki legalább 60 hónap villamos felsővezeték építésében vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalattal, ezen belül legalább 30 hónap projekt irányításában (projektvezető/ helyettes, építésvezető) szerzett tapasztalattal rendelkezik.

2. Legalább 1 fő projektvezető helyettes, aki legalább 36 hónap vasúti pálya építésében vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalattal, ezen belül legalább 24 hónap projekt irányításában (projektvezető/ helyettes, építésvezető) szerzett tapasztalattal rendelkezik.

3. Legalább 1 fő tervező a villamos vasúti felsővezeték tervezésére, aki legalább 36 hónap vasúti felsővezeték tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

4. Legalább 1 fő tervező a vasúti pálya tervezésére, aki legalább 36 hónap vasúti pálya tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Fenti alkalmassági követelményeknek (M1-M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) K. r. 30-32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(6) bek.-ben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint történik, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) K. r. és a támogatási szerződés rendelkezéseire.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és szállítói előleg-visszafizetési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet (Vállalkozási Szerződéses Feltételek, Vállalkozási Szerződéses Megállapodás) tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/02/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/02/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14–18. „A” lépcsőház 7. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bek. szerint, a regisztrálási adatok megkérésével, korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A közbesz. dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000 HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. További információk a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatók.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

1) szakember: „MV-VV”;

2) szakember „MV-KE”;

3) szakember: KÉ-VV;

4) szakember: KÉ-VA.

5. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

6. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

7. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

9. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (500 M / 250 M); (2) tervezési felelősségbiztosítást (200 M / 100 M) kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

10. Részajánlattétel nem megengedett, a tervezési és kivitelezési munkák rendkívül összetettsége miatt, az egymásra épülő tervezési és kivitelezési munkafolyamatok szoros kapcsolódása megkívánja, hogy egységes egészként, időben és térben sem elválaszthatóan valósuljanak meg az egyes részfeladatok – a közbesz. dok. 1. kötetében részletezettek szerint.

11. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53. § (6) bekezdése] kerül megindításra.

12. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, amelynek tárgya: a tervezés során esetlegesen felmerülő további pályaépítési munkák a szükséges kapcsolódó egyéb munkarészekkel. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei megegyeznek az alapprojekt beszerzésének feltételeivel. Tételes lista a közbesz. dok. 1. kötetében.

13. Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

14. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2016