Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 453421-2021

08/09/2021    S174

Poland-Bydgoszcz: Disposable gloves

2021/S 174-453421

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
National registration number: NIP 5542236658
Postal address: ul. Seminaryjna 1
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 85-326
Country: Poland
Contact person: mgr Ksenia Sondej
E-mail: zampub@kpcp.pl
Telephone: +48 523256795
Fax: +48 523256609
Internet address(es):
Main address: www.kpcp.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital-pluc.bydgoszcz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital-pluc.bydgoszcz
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków ochrony indywidualnej

Reference number: 19 Z PN 21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, która obejmuje:

Pakiet 1 – Rękawice nitrylowe,

Pakiet 2 – Rękawice nitrylowe przedłużane,

Pakiet 3 – Ubranie jednorazowe z flizeliny,

Pakiet 4 – Myjki do mycia chorych,

Pakiet 5 – Maska FFP3 z zaworem i uszczelnieniem do twarzy,

Pakiet 6 – Maska chirurgiczna typu II R,

Pakiet 7 – Ochraniacze na obuwie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, stanowiących załączniki nr od 1-1 do 1-7 SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe przedłużane

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe przedłużane – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ubranie jednorazowe z flizeliny

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Ubranie jednorazowe z flizeliny – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjki do mycia chorych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Myjki do mycia chorych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maska FFP3 z zaworem i uszczelnieniem do twarzy

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Maska FFP3 z zaworem i uszczelnieniem do twarzy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maska chirurgiczna typu II R

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Maska chirurgiczna typu II R – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochraniacze na obuwie

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Ochraniacze na obuwie – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia jednostkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – złoży aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 – ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust.1 pkt 5, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust.1 pkt 6,

ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w 8.3. 1) SWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 8.4.) SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/10/2021
Local time: 09:05
Place:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz,- Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter).

www.platformazakupowa.pl/pn/szpital-pluc.bydgoszcz

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt8 ustawy Pzp.

3.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego

w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zał nr3 do SWZ. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 8 SWZ.

4. Przedmiotowe środki dowodowe. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

4.1.Deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r.,str. 1 ze zm.) – dotyczy Pakietu 1, 2, 6.

4.2.Dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 149+A1–dotyczy Pakietu 5.

4.3.Deklaracja zgodności dla środków ochrony indywidualnej kategorii III w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L Nr81,str.51)–dotyczy Pakietu 1,2,5.

4.4.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie efektywności działania ochronnego przez minimum 8 godzin wraz z dokumentem stanowiącym podstawę złożonego oświadczenia - dotyczy Pakietu 5.

4.5.Badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań wydanym przez niezależne jednostki badawcze – dotyczy Pakietu 1.

4.6.Badania potwierdzające ochronę przed przenikaniem cytostatyków zgodnie z normą PN-EN 16523-1 lub zgodnie z normą ASTM D 6978-05, potwierdzone raportem z badań wydanym przez niezależne jednostki badawcze – dotyczy Pakietu 1.

4.7.Badania potwierdzające antyalergiczność, świadczące o braku akceleratorów chemicznych wydane przez niezależne jednostki badawcze – dotyczy Pakietu 1.

4.8.Katalog lub folder lub opis lub etykieta lub ulotka oferowanego przedmiotu (tylko właściwa strona z wyraźnym zaznaczeniem wybranego produktu – potwierdzający wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (dotyczy każdego oferowanego przedmiotu zamówienia).

4.9.Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. 9.8. SWZ i informacje zawarte w załączonej próbce wskazanej w pkt. 9.10 SWZ nie potwierdzają spełnienia postawionych wymagań).

4.10.Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia:

a)w ramach Pakietu 1,2–po jednym oryginalnym opakowaniu w rozmiarze M;

b)w ramach Pakietu 3–3 komplety w rozmiarze L;

c)w ramach Pakietu 4-7–po3sztuki.

Dostarczone próbki zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Sposób dostarczenia próbek został określony w pkt.16.1SWZ.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

5.Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy

5.1Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia–załącznik nr 1…do SWZ.

5.2.Formularz oferty–załącznik nr2do SWZ.

5.3.Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia uwierzytelniona przez mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

6.Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej przewidzianej w art. 139 ustawy Pzp.

Ciąg dalszy w VI.4.3)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Szczegółowe informacje na temat składania odwołań zawieraSWZ i działIXustawyPzp .

2.Ochrona danych osobowych.Zgodnie z art.13ust1i2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679z dnia27kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L119z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul.Seminaryjna1,85-326Bydgoszcz;

2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy:e-mail:iodo@kpcp.pl ;

3)przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Pzp z dnia11września2019r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6ust.1lit.cRODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;

4)odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.–Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy;

5)przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy;

6)obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22RODO;

8)osoba, której dane dotyczą posiada:

−na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych;

−na podstawie art.16RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

−na podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust.2RODO**;

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

−prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;

−prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

cdn.VI.3):

7.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

10.Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt11SWZ.

11.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt12i13SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2021