TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 453464-2022

19/08/2022    S159

Danmark-Viborg: CT-scannere

2022/S 159-453464

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Paw Simesen
E-mail: paw.simesen@rm.dk
Telefon: +45 23459855
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Digital PET/CT

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Anskaffelsen omfatter en digital PET/CT, nærmere bestemt en GE Discovery MI6 PET/CT, samt option på opgradering af nuværende GE Discovery MI5.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 19 670 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Regionshospitalet Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen omfatter en digital PET/CT, nærmere bestemt en GE Discovery MI6 PET/CT, samt option på opgradering af nuværende GE Discovery MI5.

Ordregiver ønsker at indkøbe en ny digital PET/CT med bl.a. følgende tekniske krav: Data-draven respiratorisk gating, 30 cm aFOV, høj følsomhed 29 cps/kBq NEMA-2018-sensitivity henset til ordregivers behov for øget effektivisering og et samlet PET/CT-miljø med fokus på standardisering og harmonisering.

Den krævede data-drevne respiratoriske gating er af stor betydning for kvaliteten af undersøgelsen samt arbejdsflowet. Derudover er kravet om minimum 30 cm aFOV vigtigt for at opnå den nødvendige organdækning samt høj produktivitet. Høj sensitivitet er også et krav, hvorfor en NEMA-2018 følsomhed på minimum 29 kps/kBq kræves.

Det er vigtigt for patientsikkerheden, at der anvendes samme software på alle skannere, således at skanningspersonalet kan skifte fra at betjene en skanner til en anden uden risikoen for fejl til skade for patienten øges.

GE er den eneste leverandør på markedet, som kan levere en PET/CT med disse tekniske specifikationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på opgradering af eksisterende GE Discovery MI5.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Prisen anført i pkt. II.1.7) er kontraktens værdi inkl. optioner

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kontrakten er omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet varen kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Ordregiver har afsøgt markedet for digitale PET/CT og derved afdækket, at der alene findes en leverandør, som kan levere en digital PET/CT med de tekniske specifikationer, som er påkrævet i forhold til ordregivers behov.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/08/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
CVR-nummer: 26527791
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 19 670 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil ikke blive indgået før udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) – tilgængelig på www.retsinformation.dk.

Klage indgives til Klagenævnet for Udbud: Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Region Midtjylland om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.

Efter underskrift af kontrakten vil Region Midtjylland offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse, hvilket vil indlede en klagefrist. Nærmere information om klagefristen vil følge af tildelingsbekendtgørelsen.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022