Tjänster - 453473-2018

TIRubrikBelgien-Bryssel: Uppdatering eller utveckling av den strategiska forskningsagendan
NDMeddelandets publiceringsnummer453473-2018
PDPubliceringsdatum17/10/2018
OJEUT S200
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska försvarsbyrån
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråByråer
DSDokument skickat10/10/2018
DTSista inlämningsdag23/11/2018
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)73000000 - FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
RCPlats för utförande (Nuts-kod)BE1
IAInternetadresshttp://www.eda.europa.eu
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU