Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 453485-2018

17/10/2018    S200

Belgium-Brüsszel: Több féllel kötött keretszerződések „Intra muros” tanácsadásra és hozzávetőleges árajánlaton alapuló idő- és eszközalapú szolgáltatásokra irányulóan az Európai Unió vám-, adó- és illetékügyi területen használt IT-rendszereihez és alkalmazásaihoz (TIMEA3)

2018/S 200-453485

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postai cím: J79 05/33
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Stéphane Mail Fouilleul
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3926
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Adóügyi- és vámunió

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Több féllel kötött keretszerződések „Intra muros” tanácsadásra és hozzávetőleges árajánlaton alapuló idő- és eszközalapú szolgáltatásokra irányulóan az Európai Unió vám-, adó- és illetékügyi területen használt IT-rendszereihez és alkalmazásaihoz (TIMEA3)

Hivatkozási szám: TAXUD/2018/AO-03
II.1.2)Fő CPV-kód
72600000 Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ez a közbeszerzési eljárás idő- és eszközalapú (TM) „intra-muros„ tanácsadási és hozzávetőleges árajánlaton alapuló idő- és eszközalapú szolgáltatásokra irányuló üzleti, műszaki és projekttel kapcsolatos tevékenységeket fed le jelenlegi és jövőbeli IT projektekre és műveletekre vonatkozóan a DG TAXUD tevékenységek hatókörében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 96 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

A Bizottság brüsszeli és luxemburgi telephelyein és a nyertes ajánlattévő általános, Unió területén belüli telephelyeiről kiindulva.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ez az eljárás a projekt- és szolgáltatásigazgatásban, projekttámogatásban, BPM és IT elemzésben, vállalati, alkalmazási és infrastruktúra architektúrában, műveletek, alkalmazások és biztonság terén tapasztalt tanácsadók szolgáltatásai beszerzésére vonatkozik annak érdekében, hogy segítsék a projektvezetőket adózás, jövedék és vámmal kapcsolatos IT alkalmazások területén végzett küldetésük teljesítésében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges meghosszabbítás lehetséges, minden alkalommal 12 hónapra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés az Európai Unió Vám 2020 és a Fiscalis 2020 programjai és azok utódprogramjaihoz kapcsolódik.

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/12/2018
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/12/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rue Joseph II 79 — 1000 Brussels — BELGIUM

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postai cím: J79 05/33
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetcím: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/10/2018