Služby - 453486-2018

17/10/2018    S200

Belgie-Brusel: Euroscola – příprava, koordinace a řízení programu

2018/S 200-453486

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, direction générale de la communication
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Bureau de liaison Strasbourg
E-mail: sabine.gross@ep.europa.eu
Tel.: +33 388174001
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.europarl.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3936
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Bureau de liaison du Parlement européen à Strasbourg
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Země: Francie
Kontaktní osoba: Sabine Gross
E-mail: sabine.gross@ep.europa.eu
Kód NUTS: FR FRANCE
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Euroscola – příprava, koordinace a řízení programu

Spisové číslo: COMM/DG/AWD/2018/482
II.1.2)Hlavní kód CPV
79952000 Organizování akcí
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Kancelář Evropského parlamentu ve Štrasburku od roku 1989 rozvíjí program umožňující mladistvým seznámit se s rolí Evropského parlamentu a pochopit potřebu osobního angažování se v demokracii. Cílem tohoto programu je připravit mladistvé na jejich roli evropských občanů.

V rámci programu, který simuluje aktivity Evropského parlamentu (zasedání komise, plenární zasedání, hlasování, diskuse, přijímání opatření apod.), se organizuje na 20 dní, kde se setkává až 600 mladistvých pocházejících z Evropské unie v doprovodu jejich profesorů. Animační tým bude pod vedením úředníka Evropského parlamentu zajišťovat přípravu, koordinaci a řízení těchto dní.

Úkolem vybrané společnosti je zajistit řízení programu a motivovat účastníky, dohlížet na mladistvé v průběhu dne a zajistit jejich aktivní účast v programu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk

II.2.4)Popis zakázky:

Úkolem vybrané společnosti je zajistit řízení programu a motivovat účastníky, dohlížet na mladistvé v průběhu dne a zajistit jejich aktivní účast v programu (viz příloha I - technické specifikace).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka může být celkem třikrát prodloužena tichou dohodou o období 1 roku. Celková doba trvání této smlouvy nesmí přesáhnout 4 roky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/12/2018
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/12/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, bâtiment Louise Weiss (LOW), 67000 Strasbourg, FRANCIE.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie (SD)
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie (SD)
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/10/2018