TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 453518-2022

19/08/2022    S159

Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom til andet end beboelsesformål

2022/S 159-453518

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bygningsstyrelsen
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Bryde Lind
E-mail: sobli@bygst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bygst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://bygst.dk/facility-management/statens-facility-management/boelge-3/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Statslig ejendomsvirksomhed og bygherre

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Statens facility management, bølge 3

II.1.2)Hoved-CPV-kode
70332000 Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom til andet end beboelsesformål
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Facility management opgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne udbydes i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud vedrører bølge 3 og har en anslået værdi mellem 350 og 400 mio. kr. indenfor serviceområderne renhold, forplejning, intern service, indvendig vedligehold, vagt og sikkerhed, udearealer og affaldshåndtering. De omfattede institutioner er geografisk spredt i hele landet og der er forventet driftsstart i maj 2024.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 625 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
44190000 Diverse byggematerialer
45222300 Teknisk arbejde for sikkerhedsanlæg
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
55500000 Kantine- og cateringvirksomhed
55512000 Drift af kantiner
55523000 Catering til andre virksomheder eller institutioner
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77314000 Vedligeholdelse af arealer
79711000 Alarm-overvågningstjenester
79992000 Receptionsarbejde
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90620000 Snerydning
90910000 Rengøring
90911300 Vinduespudsning
98341120 Ejendomsservice
98341140 Viceværtservice
79713000 Vagttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygningsstyrelsen agter at holde en indledende markedsdialog for at forberede udbuddet af bølge 3 bedst muligt. Emner der ønskes drøftet i markedsdialogen vil bl.a. være:

- Institutionernes geografiske spredning

- Fastholdelse af en grøn profil

- Digitale metoder i driften

- Rekruttering og fastholdelse

Markedsdialogen forventes afholdt den 20.-23. september 2022 på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Interesserede virksomheder, der ønsker at deltage, bedes senest mandag den 29. august 2022 udfylde en formular på Bygningsstyrelsens hjemmeside https://bygst.dk/facility-management/statens-facility-management/boelge-3/markedsdialog-september-2022/

Bygningsstyrelsen forventer den 2. september 2022 at give endelig tilbagemelding til de interesserede.

Bygningsstyrelsen forventer udvælgelse af maksimalt 6 deltagere. Såfremt antallet af virksomheder, der ønsker at deltage, overstiger 6, vil Bygningsstyrelsen udvælge dem, der ud fra deres kortfattede beskrivelse i kommentarfeltet fremstår mest relevante. Materiale til forberedelse for de deltagende virksomheder, vil blive lagt på Bygningsstyrelsens hjemmeside senest den 2. september 2022

II.2.14)Yderligere oplysninger

Såfremt flere virksomheder overveje at afgive tilbud som et konsortium, anmoder Bygningsstyrelsen om, at der laves en samlet tilmelding til markedsdialogen.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022