A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 453526-2019

27/09/2019    S187

Magyarország-Budapest: Épületátalakítási munka

2019/S 187-453526

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jakabfy Attila
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 14718718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházás,műszaki fejl, sportüzemelt, közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„M3 Business Center” generálkivitelezői feladatai

Hivatkozási szám: EKR000180902019
II.1.2)Fő CPV-kód
45262700 Épületátalakítási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„M3 Business Center” generálkivitelezői feladatai

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 102 599 910.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31625200 Tűzriasztó berendezések
31681410 Villamossági szerelési anyagok
44482000 Tűzvédelmi eszközök
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45315300 Villamos hálózati szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45343000 Tűzmegelőző szerelési munkák
45343200 Tűzvédelmi berendezések szerelése
45453000 Nagyjavítás és felújítás
45453100 Felújítás
51700000 Tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Hungária körút 179–187. szám (29786 hrsz) alatti „M3 Business Center” (2 db irodaház - „A” épület és „B” épület)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében az „M3 Business Center”-nek (2 db irodaház) a Budapest Környéki Törvényszék (BKT) elhelyezését szolgáló épületeinek kapcsolódó energetikai korszerűsítésekkel együtt történő belsőépítészeti átalakítása és felújítása, az épületek funkcionális használhatóvá tételével generálkivitelezői feladatok ellátása

A „M3 Business Center”- a Magyar Állam tulajdonában álló, Budapest, 1146 Budapest, Hungária körút 179–187. szám (29786 hrsz) alatti épület.

A kivitelezés mellett a környező városrész folyamatos rendeltetésszerű működésének biztosítása mellett, az épületre és a környezetre és a városrészre vonatkozó munkaszervezési, műszaki ütemezési előírások betartásával.

A felújítási beruházás alapparaméterei: Az épületegyüttes 2 épületrészből, A és B jelű épületekből áll.

Az A épület alagsor, földszint, 8 emelet és tetőtéri gépészeti szintekből, a B épület földszint, 6 emelet szintekből áll.

Jelen projekt célja az épület belsőépítészeti átalakítása és felújítása, hogy az Országos Bírósági Hivatal részére megfelelőbb funkcionális kialakítású irodaépület jöjjön létre.

— belső válaszfalak, belső padló-és falburkolatok, szaniterek, beépített bútorok elbontása és új funkciónak megfelelő elrendezésben történő újraépítése (a közlekedőmag, az aknák és néhány vizes blokk kivételével szerkezetkész állapotig történő építészeti visszabontás, gépészeti és villamossági rendszerek elbontása, majd használatra-kész állapotba történő újraépítése, kiviteli tervek szerint),

— egyes homlokzati nyílászárók cseréje (a B jelű épületnél csak azok a nyílászárók, melyek a hő- és füstelvezetés (RWA rendszer) kiépítése miatt szükségesek, itt a homlokzati nyílászárók energetikai felújítás céljából történő teljes cseréje más beruházás keretében később fog megvalósulni),

— korszerű tűzvédelmi megoldások kiépítése: Az A jelű épületben 4 db tűzszakasz, a B jelű épületben 4 db tűzszakasz kiépítendő a kiürítéshez és tűzvédelemhez és hő- és füstelvezetéséhez szükséges műszaki megoldások elkészítésével együtt,

— tűzszakasz határok kiépítésével, hő- és füstelvezetés (RWA rendszer és gépi légtechnikai rendszer) kiépítésével, tűzgátló szerkezetek építésével, gyengeáramú tűzjelző rendszer kiépítésével,

— Az A jelű épületben teljes új központi fűtési-hűtési rendszer kiépítése készítendő, melyhez az összes fűtési hőenergiát kaszkádkörbe szerelt 7 db új gázkazán biztosítja, összesen 700kW fűtési hőteljesítménnyel és az összes hűtési energiát 2 db kompakt folyadékhűtő biztosítja, összesen 976 kW hűtési teljesítménnyel. A B jelű épületben a meglévő központi fűtési-hűtési rendszer részlegesen elbontandó, majd az új funkciónak/elrendezésnek megfelelően átalakítandó, felújítandó

— az A jelű épületben a meglévő elektromos hálózat elbontása és újraépítéssel teljes erősáramú villamossági rendszer kiépítése, 32 db erősáramú elosztó berendezéssel történő felújítása, átalakítása, teljes új gyengeáramú rendszer kiépítése, a B jelű épületben a meglévő elektromos hálózat részleges elbontása és az új funkciónak/elrendezésnek megfelelő átalakítása, felújítása,

— Az A jelű épületben a beszédcélú termeket (tárgyalókat, oktatói előadót, oktatói szobákat, per-szimulációs szobát, workshop-szobákat) 2548 m2 összes alapterületet érintően az akusztikai tervezésnek megfelelően a beszédérthetőség biztosítását a tervek szerinti épületakusztikai megoldások (falak akusztikai rétegfelépítése, csatlakozások kiépítése, stb.) és belsőépítészeti teremakusztikai burkolatok/felületkialakítások (hangelnyelési értéknek megfelelő álmennyezeti részek/felületek, stb.) megépítésével kell megvalósítani.

Az A jelű épület homlokzati nyílászárói (1631,15 m2) kicserélésre kerülnek.

A B jelű épület esetében a csak a hő- és füstelvezetés miatt szükséges nyílászárók kerülnek cserélésre.

A munkálatokkal érintett nettó alapterület:

A épület: 8926 m2.

B épület: 7063 m2

Összesen: 15 989 m2.

Folytatás: VI.4.3) pontban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány bemutatása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. II.2.7)-hez: a munkaterület átadásának napjától (első nap) a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig (utolsó nap) értendő.

2. Értékelés: a legjobb ár-érték arány szempont szerint, pontskála: 0-1000, 1. RSZ: fordított arányosítás,

2. RSZ: közvetlen pontozás, 3. RSZ: egyenes arányosítás.

Folytatás: VI.4.3) pontban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 063-145424
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„M3 Business Center” generálkivitelezői feladatai

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 102 599 910.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció részmunkái, bontási munkák részmunkái, felvonulási létesítmények részmunkái, zsaluzás és állványozás részmunkái, helyszíni beton ésvasbeton munkák részmunkái,előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése részmunkái,: falazás és egyéb kőművesmunkák részmunkái, vakolás részmunkái,szárazépítés részmunkái, alzatkészítés,hideg-és meleg burkolat készítés részmunkái folyt:VI.3)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont folytatása: bádogozás részmunkái, fa-és műanyag szerkezet elhelyezése részmunkái, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részmunkái, üvegezés részmunkái, felületképzés részmunkái, szigetelés részmunkái, árnyékolók beépítése részmunkái, beépített berendezési tárgyak elhelyezése részmunkái, elektromos energia-ellátás, villanyszerelés részmunkái, épületvillamossági építésvezetői feladatok ellátása, tűzjelző rendszer részmunkái, gyengeáramú rendszerek kiépítése részmunkái, épületautomatika, -felügyelet részmunkái, épületgépészet részmunkái, takarítás részmunkái

Ajánlattevők és nyertes Ajánlattevő adatai:

1. Ajánlattevő:

Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Adószám: 11266101-2-43

2. Ajánlattevő:

Név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12.

Adószám: 25098367-2-43

3. Ajánlattevő:

Név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószám: 14300327-2-44

4. Ajánlattevő:

Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószám: 10738885-2-20

Nyertes Ajánlattevő:

Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Adószám: 11266101-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1.Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/09/2019