Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 453603-2020

28/09/2020    S188

Magyarország-Budapest: Kép

2020/S 188-453603

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77954260
Postai cím: Szabadság tér 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Máté Zsolt
E-mail: kiss.mate@meditkonzult.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

18 db egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése

Hivatkozási szám: EKR000784892020
II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen eljárás tárgya az alábbi (eredeti) műtárgyak beszerzése:

1. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 1992-94

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

2. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Duchamp

Az alkotás éve: 1988

Mennyiség: 1 db kerékpárlakk, vászon

3. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Kreisen)

Az alkotás éve: 1995

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

4. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 1994

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

5. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Lineatur)

Az alkotás éve: 1999

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

6. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Kreisen)

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

7. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Üstökösök

Az alkotás éve: 1992

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

8. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 1987

Mennyiség: 1 db vegyes technika, lepedő

9. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 1988

Mennyiség: 1 db vegyes technika, lepedő

10. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Hurkos

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

11. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Rodcsenko

Az alkotás éve: 2012

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

12. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Számok

Az alkotás éve: 1995

Mennyiség: 1 db olaj, akril, vászon

13. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Világok / Welten

Az alkotás éve: 2001

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

14. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 2007

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

15. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Négy kör)

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

16. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Görbe vonal)

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

17. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Kék könnyek

Az alkotás éve: 1995

Mennyiség: 1 db olaj, lakkfesték, vászon

18. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Rács

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

Részletesen a műszaki leírásban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 410 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás tárgya az alábbi (eredeti) műtárgyak beszerzése:

1. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 1992-94

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

2. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Duchamp

Az alkotás éve: 1988

Mennyiség: 1 db kerékpárlakk, vászon

3. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Kreisen)

Az alkotás éve: 1995

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

4. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 1994

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

5. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Lineatur)

Az alkotás éve: 1999

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

6. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Kreisen)

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

7. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Üstökösök

Az alkotás éve: 1992

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

8. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 1987

Mennyiség: 1 db vegyes technika, lepedő

9. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 1988

Mennyiség: 1 db vegyes technika, lepedő

10. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Hurkos

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

11. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Rodcsenko

Az alkotás éve: 2012

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

12. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Számok

Az alkotás éve: 1995

Mennyiség: 1 db olaj, akril, vászon

13. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Világok / Welten

Az alkotás éve: 2001

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

14. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül

Az alkotás éve: 2007

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

15. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Négy kör)

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

16. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Cím nélkül (Görbe vonal)

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

17. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Kék könnyek

Az alkotás éve: 1995

Mennyiség: 1 db olaj, lakkfesték, vászon

18. Alkotó: Lakner László

A festmény címe: Rács

Az alkotás éve: 1996

Mennyiség: 1 db olaj, vászon

Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

Kbt. 98. §

„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha

d) a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése”

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 18 darab műtárgy (festmény) az ajánlattételre felkért személy kizárólagos tulajdonában van, így azok tulajdonjogának megszerzése kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet, a verseny biztosítása jelen esetben nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti festmények - nyilatkozata alapján - Lakner László kizárólagos tulajdonában vannak, a festmények kizárólag Lakner Lászlótól vásárolhatóak meg, az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.

A tárgyi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kizárólag az egyedileg meghatározható művészeti alkotások ajánlatkérő általi megszerzésére irányul.

A művészeti alkotások fogalmát a Kbt. nem határozza meg, ellenben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Szjt.) 1. § (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel a művészeti alkotásokat:

Szjt. 1. §

„(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:

h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve”

A felsorolás értelmében tehát a művészeti alkotás fogalmi körébe sorolhatóak a beszerzés tárgyát képező, az ajánlattételre felkért személy kizárólagos tulajdonában lévő festmények.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

18 db egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lakner László
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65712672
Postai cím: Gervinusstraße 19a
Város: Berlin
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 10629
Ország: Németország
E-mail: laknerlaszlo36@gmail.com
Telefon: +49 303232307
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 410 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 410 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Közbeszerzési Hatóság HNT-00148/05/2020. iktatószámú döntése alapján a megjelölt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:

Nyertes ajánlattevő neve, adószáma:

Lakner László, HÉA Európai Uniós adószám: 8253063482

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/09/2020