Services - 453706-2017

14/11/2017    S218    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Denmark-Nyborg: Snow-clearing services

2017/S 218-453706

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Nyborg Kommune
74094511
Torvet 1
Nyborg
5800
Denmark
Contact person: Cecilie Lindegaard Hansen
Telephone: +45 63337728
E-mail: ceh@nyborg.dk
NUTS code: DK014

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/70490671.aspx

Address of the buyer profile: http://www.nyborg.dk/

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EU udbud på vintertjenesten i Nyborg Kommune.

II.1.2)Main CPV code
90620000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Nyborg Kommuneudbyder dele af kommunens vintertjeneste. Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m. Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2017/18-2020/21.

Arbejdet udbydes i 33 entrepriser / delaftaler (ruter og geografiske områder). Der kan afgives tilbud på 1 eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes. Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser, han ønsker overdraget.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lastbilruter LPS+LP I+II

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK031
Main site or place of performance:

Nyborg Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Lastbilruter I+II.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Traktorruter TP II+III

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.4)Description of the procurement:

Traktorruter TP II+III.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Traktorruter IV

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.4)Description of the procurement:

Traktorruter IV.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sti ruter STP

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.4)Description of the procurement:

Sti ruter STP.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Institutioner INST

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.4)Description of the procurement:

Institutioner INST.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Håndruter H

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.4)Description of the procurement:

Håndruter H.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256942
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Lastbilruter LPS+LP I+II

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/11/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Poul Schou A/S
Rugårdsvej 321
Odense NV
5210
Denmark
Telephone: +45 66160385
E-mail: info@poulschou.dk
Fax: +45 66161116
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Niels Nielsen & Søn ApS
Bystævnevej 2
Ringe
5750
Denmark
Telephone: +45 65981364
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Hjulby Vognmandsforretning
Tunnelvej 10a Hjulby
Nyborg
5800
Denmark
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Berg's Transport ApS
Svendborgvej 23
Ørbæk
5853
Denmark
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 500 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Traktorruter TP II+III

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 87281000
E-mail: info@hededanmark.dk
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 350 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Traktorruter IV

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 87281000
E-mail: info@hededanmark.dk
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Sti ruter STP

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 87281000
E-mail: info@hededanmark.dk
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 20 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Institutioner INST

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 87281000
E-mail: info@hededanmark.dk
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 15 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Håndruter H

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 87281000
E-mail: info@hededanmark.dk
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 15 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/11/2017