Építési beruházás - 453774-2018

17/10/2018    S200    - - Építési beruházás - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2018/S 200-453774

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK07135
Városház tér 1.
Székesfehérvár
8000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda
Telefon: +36 22537150
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
NUTS-kód: HU211

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.szekesfehervar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000
45212200
45212224
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.

A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;

Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;

Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

A létesítendő labdarúgó stadion alapadatai

Beépített alapterület: 17 531,3 m²

Nettó szintterület: 10199 m²

Építménymagasság: 17,28 m

Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t.

Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4068,3 m³.

Egyéb kiszolgáló létesítmények

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés

Kialakított zöldfelület: 23 012 m²

Telken biztosított parkolószám: 404 db

Pályafűtés 26160 m

Pálya öntözőrendszer 35 fejes

Fényvetők gyepnövekedés serkentésére 24 db.

Az építmény tervezett alapfunkciója

A tervezett stadion 14 201 fő befogadására képes, fedett lelátóból és az alatta kialakított szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy 1p+fsz+3 emelet magas fejépületből áll.

A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport- és üzemeltetési területek mellett klub- és üzemeltetési irodák, és egyéb szolgáltatásra alkalmas helyiségek kapnak helyet; a fejépület felső, fedett-nyitott szintjén a gépészeti terület helyezkedik el.

A stadion telkén jelentős méretű zöldfelület kerül kialakításra, mely a szomszédos Sóstói természetvédelmi területtel összekapcsolva közforgalomnak megnyitott területet képez, városi parkként működik majd. A természetvédelmi terület látogatóközpontja a stadion lelátója alatt kap helyet.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Kilátó torony

A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.

Acélszerkezetű, öntartó kilátó torony építése, 29,98 m magas

Pódium szinttel, merevítő térráccsal, középen 50,00 m-ig

Felnyúló árbóccal, mely alkalmas a mobil hírközlés antennáinak hordására.

A kör alaprajzú pódium átmérője 7,00 m.

A pódiumhoz a térrácson belül, az árbóc köré épített csigalépcső vezet fel, 5 db közbenső pihenőszinttel.

Beépített alapterület: 66,5 m²

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 242-440911

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
STRABAG Építő Kft. (korábban: STR Építő Kft.)
Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.
Hegyalja út 7–13.
Budapest
1016
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Ed. Züblin AG
Albstadtweg 3.
Stuttgart
70567
Németország
NUTS-kód: DE11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12 619 710 038.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés I. módosításának időpontja: 28.3.2017 napja

Szerződés II. módosításának időpontja: 31.5.2017 napja

Szerződés III. módosításának időpontja: 15.6.2017 napja

Szerződés IV. módosításának időpontja: 3.8.2017 napja

Szerződés V. módosításának időpontja: 6.9.2017 napja

Szerződés VI. módosításának időpontja: 18.10.2017 napja

Szerződés VII. módosításának időpontja: 23.7.2018 napja

Szerződés VIII. módosításának időpontja: 27.7.2018 napja

Szerződés IX. módosításának időpontja: 24.9.2018 napja- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 557/2018. (VIII. 17.) számú határozatával döntött a Szerződés módosításáról oly módon, miszerint a kivitelezés teljesítési véghatáridejét a módosítás nem érinti. A munkákhoz műszaki szempontból - a műszaki ellenőr által igazoltan - szervesen kapcsolódó pót/többletkivitelezési munkák teljesítési határideje 12.10.2018 napja.

A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés c) pontja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/10/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000
45212200
45212224
71220000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.

Mennyiségi jellemzők:

Stadion alapadatai

Beépített alapterület: 17 531,3 m²

Nettó szintterület: 10199 m²

Építménymagasság: 17,28 m

Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t.

Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4068,3 m³.

Egyéb kiszolgáló létesítmények

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés

Kialakított zöldfelület: 23 012 m²

Telken biztosított parkolószám: 404 db

Pályafűtés: 26160 m

Pálya öntözőrendszer: 35 fejes

Fényvetők gyepnövekedés serkentésére: 16 db.

Kilátó torony

A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljes körű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

IX. szerződésmódosítás:

Felek között megállapítást nyert, miszerint az alábbi, a használatbavételi engedély megszerzését, a biztonságosabb használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése szükséges:

1. a fejépület földszintjén a tűzszakasz-határok módosulása okán új gipszkarton falszakasz kialakítása, szendvicspanel eldobozolása és egy új tűzgátló ajtó beépítése,

2. a pályaszinti konyhai részen vízmérést biztosító vízmérők kialakítása,

3. az EDR rádiótelefon használhatósága érdekében un. erősítő rendszer kiépítése,

4. a műfű alatt - azokon a területeken, ahol a sportolók által nagyobb igénybevétel várható - rugalmas alátétszőnyeg elhelyezése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/11/2016
Befejezés: 30/08/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 774 741 373.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
STRABAG Építő Kft.
Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Belfry PE Kft. (cégnév változás, korábban: TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.)
Hegyalja út 7-13.
Budapest
1016
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Ed. Züblin AG
Albstadtweg 3.
Stuttgart
70567
Németország
NUTS-kód: DE11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek rögzítik, miszerint 22.11.2016 napján vállalkozási szerződést – továbbiakban: Szerződés – kötöttek a Sóstói Stadion rekonstrukciójának, továbbá az azzal egyidejűleg megvalósuló – a Rehabilitációs program részét képező – a székesfehérvári 7329 hrsz.-ú ingatlanon megépülő sóstói kilátónak és kiegészítő tájépítészetnek a kivitelezésére. A Felek a Szerződést a kivitelezés során felmerült pótmunkák, továbbá a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése érdekében 28.3.2017, 31.5.2017, 15.6.2017 és 3.8.2017 napján módosították, és négy alkalommal 6.9.2017, 18.10.2017, 23.7.2018 és 27.7.2018 napján egységes szerkezetbe foglalták.

b) Felek között megállapítást nyert, miszerint az alábbi, a használatbavételi engedély megszerzését, a biztonságosabb használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése szükséges:

1. a fejépület földszintjén a tűzszakasz-határok módosulása okán új gipszkarton falszakasz kialakítása, szendvicspanel eldobozolása és egy új tűzgátló ajtó beépítése,

2. a pályaszinti konyhai részen vízmérést biztosító vízmérők kialakítása,

3. az EDR rádiótelefon használhatósága érdekében un. erősítő rendszer kiépítése,

4. a műfű alatt – azokon a területeken, ahol a sportolók által nagyobb igénybevétel várható – rugalmas alátétszőnyeg elhelyezése.

c) Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr a b) pontban leírt munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat rendelje meg.

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 557/2018. (VIII.17.) számú határozatában a b) pont 1-3. alpontjában leírt munkák elvégzését nettó 23 289 204 Ft+Áfa, azaz nettó Huszonhárommillió-kettőszáznyolcvankilencezer kettőszáznégy forint plusz Áfa, összesen bruttó 29 577 289 Ft, azaz bruttó Huszonkilencmillió-ötszázhetvenhétezer-kettőszáznyolcvankilenc forint keretösszegben, a b) pont 4. alpontjában leírt munka elvégzését nettó 4 120 358 Ft+Áfa, azaz nettó Négymillió-százhúszezer-háromszázötvennyolc forint plusz Áfa, összesen bruttó 5 232 855 Ft, azaz bruttó Ötmillió-kettőszázharminckettőezer-nyolcszázötvenöt forint összegben jóváhagyta.

e) Felek rögzítik, hogy a b) pontban leírt munkák és a b) pont 1., 3. és 4. alpontjaiban leírt munkákhoz műszaki szempontból – a műszaki ellenőr által igazoltan – szervesen kapcsolódó kivitelezési munkák teljesítési határideje 12.10.2018 napja.

f) Felek rögzítik, hogy bele nem értve az e) pontban leírtakat a Beruházás készre jelentésének időpontja a 27.7.2018 napján aláírt IV. számú egységes szerkezetű vállalkozási szerződés 6.1. pontja alapján továbbra is 30.8.2018 napja azzal, hogy Felek rögzítik, miszerint jelen szerződésmódosítás aláírása nem jelenti Vállalkozó ezen határidővel kapcsolatos igényeinek elbírálását. Vállalkozó nyilatkozik, hogy jogfenntartással él a határidő Vállalkozónak fel nem róható akadályoztatásának körében.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek között megállapítást nyert, miszerint az alábbi, a használatbavételi engedély megszerzését, a biztonságosabb használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése szükséges:

1. a fejépület földszintjén a tűzszakasz-határok módosulása okán új gipszkarton falszakasz kialakítása, szendvicspanel eldobozolása és egy új tűzgátló ajtó beépítése,

2. a pályaszinti konyhai részen vízmérést biztosító vízmérők kialakítása,

3. az EDR rádiótelefon használhatósága érdekében un. erősítő rendszer kiépítése,

4. a műfű alatt - azokon a területeken, ahol a sportolók által nagyobb igénybevétel várható - rugalmas alátétszőnyeg elhelyezése.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13 747 331 811.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13 774 741 373.00 HUF