Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 453963-2021

08/09/2021    S174

Poland-Zakopane: Medical consumables

2021/S 174-453963

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 158-417850)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
National registration number: 736–14–54–039
Postal address: ul. Kamieniec 10
Town: Zakopane
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-500
Country: Poland
Contact person: Jarosław Zając
E-mail: zp@szpital-zakopane.pl
Telephone: +48 182012021
Fax: +48 182015351
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital-zakopane.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Reference number: ZP/14/21
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie wykonywał na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku z podziałem na 77 (siedemdziesiąt siedem) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.12 – 3.88 SWZ.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 158-417850

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Lot No: Wszystkie 1 - 77
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/09/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 24/09/2021
Local time: 12:00
Section number: IV.2.6
Lot No: Wszystkie 1 - 77
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 15/12/2021
Read:
Date: 22/12/2021
Section number: IV.2.7
Lot No: Wszystkie 1 - 77
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/09/2021
Local time: 12:15
Read:
Date: 24/09/2021
Local time: 12:15
VII.2)Other additional information: