Piegādes - 454092-2017

14/11/2017    S218    - - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Apvienotā Karaliste-Londona: Pacēlāji un pārvietošanas iekārtas un to detaļas

2017/S 218-454092

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Piegādes

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Transport for London
7th Floor, Templar House, 81-87 High Holborn
London
WC1V 6NU
Apvienotā Karaliste
Kontaktpersona: Mr Daniel Brosnan
E-pasts: DANNYBROSNAN@TFL.GOV.UK
NUTS kods: UK

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://tfl.gov.uk

Pircēja profila adrese: https://tfl.gov.uk

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

TFL01122 Supply of Escalator machined parts.

Atsauces numurs: DN307940
II.1.2)Galvenās CPV kods
42400000
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Title: TFL01122 Supply of Escalator machined parts

Description: This tender process is for establishment of materials supply framework for various types of escalator machined parts. These will be used by Transport for London to aid and assist during routine maintenance and capital refurbishment works of various types of escalators used across the TFL network.

This relates to PIN notice 136986 dated 3.10.2017.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 700 000.00 GBP
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
42416400
42419500
42419530
45313000
50740000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: UK
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

This is a 0 commitment framework contract for the supply of Escalator machined parts.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Option to extend for an additional 24 months.

II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz astoņus gadus, pamatojums:
Framework duration 5 years with option to extend for an additional 2 years.
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/01/2018
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Danny Brosnan
7th Floor, Templar House, 81-87 High Holborn
London
WC1V 6NU
Apvienotā Karaliste
E-pasts: dannybrosnan@tfl.gov.uk
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017